Zorunlu Olan Sigorta Türleri Nelerdir

İçerikler

Zorunlu Olan Sigorta Türleri

Halk arasında sigorta genel olarak kişilerin isteğine bağlı olarak yapılan güvence modeli olarak bilinse de bazı sigorta modelleri zorunlu olarak yaptırılması gerekmektedir. Bu zorunluluğun asıl sebepleri ise, kamu güvenliğinin sağlanması ve başta sigorta sahibi olmak üzere diğer üçüncü kişileri risklere karşı koruma altına almaktır.

Zorunlu olan sigorta türleri şu başlıklar altında toplanabilir:

  • Trafik sigortası
  • DASK (Zorunlu deprem sigortası)
  • Karayolları taşımacılık mali sorumluluk sigortası
  • Karayolları yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası
  • Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atıklar zorunlu mali sorumluluk sigortası
  • Kıyı tesisleri deniz kirliliği zorunlu mali sorumluluk sigortası
  • Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası
  • Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası
  • Sertifika mali sorumluluk sigortası
  • Zorunlu paket tur sigortası

Trafik Sigortası

Yasalarca belirtilenlere göre ülkemizde trafiğe çıkması izinli olan bütün araçların trafik sigortası sahipliği olması gerekmektedir. Trafik sigortasına sahip olmayan, sigortasının süresi dolmuş olan vb. araçlar trafikten men edilir ve trafiğe çıkması halinde yüksek ücretlerde maliyetlerle cezalandırılır.

DASK (Deprem Afet Sigortaları Kurumu)

DASK yani Deprem Afet Sigortaları Kanunu tarafından çıkarılan yasa ile birlikte 1999 yılında gerçekleşen Marmara Depremi’nin ardından bütün taşınmazlara zorunlu deprem sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Karayolları Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

10.07.2003 tarihinde çıkarılan 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanununa göre ulaşım sektöründe taşımacılık faaliyetlerinde bulunan şirketlerin yaptırması olan zorunlu taşımacılık sigortası altında belirtilen sigorta türüdür. Bu sigorta kapsamında kanunun taşımacılık yetkisine sahip olan araçlar poliçe altına alınır.

Karayolları Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Yurt içinde ve yurt dışında taşımacılık faaliyeti yapan şirketlerin taşınan yolcu ve araçta bulunan şoför ile yardımcılarının sigorta altına alınarak güvencelerinin sağlandığı sigorta türüdür. Zorunlu olarak yaptırılan bu sigortada araçta bulunan kişiler herhangi bir fiziksel zarar almaları durumunda güvence bedeli ödenmektedir.

Tehlikeli Maddeler Ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli madde ve atıklarla faaliyet gösteren şirketlerin yaptırması zorunlu olduğu sigorta türüdür. Tehlikeli madde ve atıklardan dolayı üçüncü kişilerin görebileceği zararlara karşı sorumluluk temin eder.

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Türkiye’nin iç sularında, karasularında, kıta sahanlığında ve münhasır ekonomik bölgelerinde faaliyet gösteren şirketlerin suları kirletmesine karşı güvence temin eden sigorta türüdür.

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası

Özel güvenlik sektöründe hizmet veren şirketleri doğrudan ilgilendiren zorunlu sorumluluk sigorta türleri arasından biridir. Bu sigorta kapsamında, güvenlik şirketlerinde çalışan güvenlik personellerinin üçüncü kişilere vereceği zararlara karşı bir güvence temini sunulur.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Direk olarak doktorları ilgilendiren bir sigorta türüdür. Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan, hekim, diş hekimi ve uzman olarak çalışan doktorların faaliyetleri esnasında verecekleri zararlar hakkında güvence teminatı sunulan bir sigortadır.

Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası

ESHS yani Elektronik Sertifika Hizmeti Sağlayıcısının Elektronik İmza Kanunu’na göre faaliyetlerini uygun bir şekilde gerçekleştirmesi ve olası zararlara karşı güvence vermesi adına çıkarılan bir sigorta türüdür.

Zorunlu Paket Tur Sigortası

Kanunen yetkilere sahip bir şekilde faaliyet gösteren seyahat acentelerinin yaptırmak zorunda olduğu sigorta türüdür.