Yapı Kredi Bankası Dosya Masrafını Geri Alma

Bankalardan kullanılan türetici, konut ve araç kredilerinde, bankaların müşterilerinden almış oldukları kredi, masraf adı altında almış oldukları kesintilerin geri alınması mümkündür. Kredi kullanımlarında bankaların kredi sözleşmelerinde masraf alınacağına dair bir maddesi yoksa kredi kullanıcıları, kendilerinden kesilen masrafları geri alabilecektir. Şunu da belirtelim ki her ne kadar kredi sözleşmesinde masraf alınacağına dair madde olsa bile bu maddenin haksız şart kuralını ihlal ettiği görülüyorsa mahkeme kararıyla dosya masrafları yine geri alınabilecektir. Bu yazımızda da Yapı Kredi Bankası dosya masrafını geri alma konusunda siz okuyucularımızı bilgilendireceğiz.

Yapı Kredi Bankası Dosya Masrafını Geri Almak İçin Dilekçe Yazın

Yapı Kredi Bankasından kullanılan kredilere karşılık alınan dosya masraflarını geri alabilmenin ilk adımı bankanın genel müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurmak olacaktır. Yazılacak dilekçede kredi kullanımında kesilen dosya masraf tutarının, 4077 sayılı Tüketici Koruma Kanunu’na göre haksız şart sayıldığını belirtilecektir. Yazılan dilekçe, bankanın genel müdürlüğüne iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi gerekir. Yazılan dilekçenin cevabı beklenilmeye başlanır. Eğer ki Yapı Kredi Bankasından gelecek cevap olumsuzsa o zaman da ikinci adım denecektir.

Tüketici Hakem Heyetlerine ve Mahkemelere Başvurun

İkinci adımda yapılacak işlemde yine yazılacak dilekçeyle tüketici hakem heyeti ve tüketici mahkemelerine başvurmak olacaktır. Eğer ki dosya masrafı olarak alınan ücretler;

.2000 liranın altındaysa bulunmuş olduğunuz il veya ilçelerin tüketici hakem heyetlerine başvurulması gerekir.

.2000 lira 3000 lira arasında ise bağlı bulunmuş olduğunuz ilin tüketici hakem heyetine başvurmanız gerecektir.

.3000 lira ve üstü dosya kesintilerinde ise tüketici mahkemelerine başvurmanız gerecektir. Eğer ki yaşadığınız yerde tüketici mahkemesi yoksa o zaman da Asliye Hukuk Cezası mahkemelerine başvurmanız gerecektir.

Tüketici hakem heyetleri ve mahkemelere yapılacak başvurularda genellikle tüketicinin lehine sonuç çıkmakta ve bankalar tarafından kesilen dosya masraflarının tüketiciye ödenmesi kararı çıkmaktadır. Çıkan sonuçla beraber Yapı Kredi Bankası şubelerine başvurmanız gerecektir. Bankaların da aleyhine verilen kararlara itiraz süreleri bulunmaktadır. Ancak önceki mahkeme kararlarının tüketici lehine çıktığı için çok fazla yapacakları bir şey yoktur ve dosya kesinti ücretini hesabınıza aktarmakta veya elden teslim etmektedir.