Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamesi

Türkiye’de uygulanan vergi türlerinden biri de Veraset ve İntikal vergisidir. Bu, veraset (ölüm) yoluyla veya karşılıksız ( bağış,hibe) kazanılan malların ödenmesi gereken vergilerdir. Servet vergisi adı da verilen, her yıl devlet tarafından belirlenen oran tutarında tahsil edilmektedir.

Muaflık

Ölüm veya bağış yoluyla intikal eden varlıkların topluma hizmet etmek amacıyla kurulmuş kurum ya da kuruluşlara, emekli – yardım sandıkları, siyasi partiler, hayır kurumları, ilim, araştırma kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din hizmetlerini geliştirmek için kurulmuş kurum ve kuruluşlara, Türkiye’de bulunan yabancı ülkelere ait elçiliklere, konsoloslara devri söz konusu olduğunda Veraset ve İntikal vergisinden muaf olurlar.

Beyannamesi Verme Süreleri

Vergi Kanununda, beyanname verme süreleri belirtilmiştir. Buna göre;

  • Ölümün Türkiye’de gerçekleşmesiyle mükelleflerin de Türkiye’de ikamet etmesi durumunda ölüm tarihinden itibaren 4 ay, mükelleflerin Türkiye’de değil de yurt dışında ikamet etmesi durumunda 6 ay içinde beyanname vermek zorundadırlar.
  • Ölümün Türkiye dışında gerekleşmesi durumunda mükellefler Türkiye’de ise ölüm tarihinden itibaren 6 ay içinde beyanname vermek zorundadırlar.
  • Ölümünün yurt dışında gerçekleşmesi ve mükelleflerin de ölen kişinin ikamet ettiği yurt dışında ikamet etmesi durumunda ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesi vermek zorundadırlar.
  • Ölümünün yurt dışında gerçekleşmesi ve mükelleflerin de ölen kişinin ikamet ettiği yurt dışında olmayıp başka bir ülkede ikamet etmesi durumunda  ölüm tarihinden itibaren 8 ay içinde beyanname vermek zorundadırlar.

Beyanname Nasıl Hazırlanır?

Beyanname hazırlanırken veraset ve bağış yoluyla intikal eden tüm paralar veya banka hesapları, taşınır ve taşınmaz tüm mallar, hisse senedi, tahvil, bono, çek gibi tüm malların dökümü beyanname de belirtilmek zorundadır. Veraset ilamı, ölüm belgesi ve hazırlanacak olan Veraset ve İntikal Beyannamesi ilgili vergi dairelerine teslim edilecektir. Bu vergi, mükellefler için her birine ayrı ayrı olarak belirlenmektedir.