Türkiye’nin Toplam Dış Borcu Ne Kadar?

Hazine Müsteşarlığı, Türkiye’nin  yılının Ekim ayında ki toplan dış borçlarını açıkladı. Özel sektör borçlarının kamu sektörü borçlarına göre daha fazla olduğu verilerde geçen sene göre göre borçlarda 1.6 milyar dolar azalma olduğu açıklandı. Türkiye’nin toplam borcu ne kadar? Yazımızda özel sektör, kamu ve Merkez Bankasının toplam borçları hakkında bilgi vereceğiz.

Rakamlara geçmeden önce bazı terimlerin tanımlarını yapalım ki açıklamalar daha iyi açıklansın. Brüt dış borç stoku; bir ülkenin toplam içi ve dış borçları demektir. Borç yükü ise, bir ülkenin belli bir dönemdeki toplam borç stokunun o dönemdeki Gayri Milli Safi Hasıla oranı anlamına gelir.

Türkiye’nin Dış Borcu Ne Kadar?

Bu tanımlardan sonra rakamlarla yazımıza devam edelim. Türkiye’nin brüt dış borç stoku, 2019 Ekim ayı için 406 milyar dolar olduğu açıklandı. Bu borç rakamının 289.6 milyar doları özel sektörün borçları, 114.8 milyar dolar kamunun borçları ve kalan 1.6 milyar doları ise Merkez Bankasının borçları olarak açıklandı. Açıklanan dış borç rakamlarını yüzdesel oranlarla ifade edersek özel sektör borçları %71.3, kamu borçları %28.3 ve Merkez Bankasının borçları ise %0.4 oranında olmuştur.

Kamunun Dış Borcu

Kamunun dış borçları incelendiğinde 57.7 milyar doların yurt dışı piyasalarında ki tahvil ihraçlarına borçlanıldığı açıklandı. Merkez yönetim dışında ki mahalli idareler ( belediyeler), yatırım fonları, devlet bankaları, Kamu İktisadi Teşebbüsü  kuruluşlarının toplam dış borçları da 32 milyar dolar olarak açıklandı.

Özel Sektörün Dış Borcu

Özel sektörün dış borçları incelendiğinde özel bankalar ve banka dışında ki finansal kuruluşların dış borç stoku içinde en büyük borç oranlarına sahip olduğu açıklandı. Özel sektör borçlarında banka ve diğer finansal kuruluşların 69 milyar dolar borcu olduğu açıklandı.

Merkez Bankası’nın Dış Borcu

Dış borçlarda Merkez Bankasının borçları incelendiğinde ise uzun vadeli dış borçlarının 1,3 milyar dolar, kısa vadeli dış borçlarının ise 208 milyon dolar olarak açıklandı.

Çapraz Kurun Dış Borca Etkisi

Dış borç açıklamalarında tüm piyasalarda geçerli olan Amerikan doları para cinsi olarak kullanıldığı için ve Türk lirası ile Amerikan dolarının çapraz kur değerleri göz önünde bulundurulursa borç yükünün fazla olduğu göze çarpıyor.