Tapu Harcı Hesaplaması

Tapu Alım Satım İşlemleri Nasıl Yapılır?

Tapu harcı; gayrimenkul satışlarında (ev, iş yeri, arsa, tarla) satış değerinin %4’ü olarak hesaplanan bedel ve tapu döner sermayesi alınan tutardır. Gayrimenkul satışlarında herkes devletin belirlediği satış değerinin %4’ü kadar harç ödemek zorundadır. Kısacası bu harçtan kaçış yoktur. Bu yazımızda tapu harcı hesaplamasının nasıl yapıldığı ve tapu masrafı az ödemek için evin gerçek değerinden daha düşük gösterilmesiyle karşılaşılacak ceza -i yaptırımlardan bahsedeceğiz.

Tapu Harcı Hesaplaması

Gayrimenkul satışlarında satıcıdan %2, alıcıdan da %2 olmak üzere toplamda %4 oranında tapu harcı alınmaktadır. Ancak günümüzde gayrimenkulünü satanlar bu harç parasını ödememekte ve tüm tapu harçlarını alıcılar tarafından ödenmektedir. Basit bir örnekle tapu harç masrafını hesaplayalım. Diyelim ki Ahmet Bey, evini 250.000 TL’ye Ali Beye satmıştır. Bu satış sonrası tapuya Ahmet Bey 5.000 TL, Ali Bey de 5.000 TL olmak üzere toplam 10.000 TL tapu harç parası ödemek zorundadır. Ancak yukarıda da bahsettiğimiz gibi günümüzde tüm tapu harçlarını alıcı ödediği için örneğimize göre 10.000 TL’lik tapu harç masrafını Ali Bey ödemek zorundadır.

Tapu Döner Sermaye Harcı

Tapu masraflarının yanı sıra bir de tapu döner sermayesi harcı ödenmektedir. 2019 yılı için belirlenen tapu döner sermaye harcı 82.50 TL’dir. Döner sermaye harcını da genellikle gayrimenkulleri alan kişiler tarafından ödenmektedir.

Tapu Harcı Bedelinin Düşük Gösterilmesine Ceza

Gelelim özellikle gayrimenkulleri alan kişilerin uygulamış oldukları uyanıklık yöntemine. Tapu Harcı Bedelinin Düşük Gösterilmesi adını verdiğimiz işlemde, Alıcılar, daha düşük tapu masrafı ödemek için tapu dairelerine evin gerçek değerinden daha düşük bedel göstermektedir. Böylece ödeyeceği tapu harç parası da düşecektir. Ancak unuttukları bir şey var ki devlet baba kolay kolay yaş yere basmayacağı. Maliye Bakanlığı, gayrimenkul alımında bulunan kişilerin bankalardan kullanmış olduğu kredi bilgilerini talep etmektedir. Kullanılan kredilerle tapu dairelerine bildirilen değerler arasında kıyaslama yapmakta ve gerçeği ortaya çıkarmaktadır. Çekilen kredi tutarı ile tapu dairelerine bildirilen değerler arasında ki farkın yüksek görünmesiyle kişilere aradaki farkın %4’üne denk gelen eksik harç bedelini yasal faizi ile birlikte ceza olarak gönderilmektedir. Hemen şunu da ekleyelim ki gelecek ceza oranının %2’si alıcıya, %2’si de satıcıya gelmektedir.