"Veraset" ile Etiketlenen Konular

Türkiye'de uygulanan vergi türlerinden biri de Veraset ve İntikal vergisidir. Bu, veraset (ölüm) yoluyla veya karşılıksız ( bağış,hibe) kazanılan malların ödenmesi gereken vergilerdir. Servet vergisi adı da verilen, her yıl devlet tarafından belirlenen oran tutarında tahsil edilmektedir. Muaflık Ölüm veya bağış yoluyla intikal eden varlıkların topluma hizmet etmek amacıyla kurulmuş kurum ya...
Sayfa başına git