Sigorta Acentesi Açma Şartları

Dask, Yangın, Kasko, Mecburi trafik sigortası, sağlık, seyahat gibi bir çok sigorta işlemleri, Sigorta şirketlerinin acenteleri tarafından yapılmaktadır. 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre ülkemizde 50 bin kadar sigorta acentesi olduğunu açıklanmıştır. Acenteler, yapılan her işlemde ortalama %16 komisyon ücreti alırlar. Sigorta acentesi açma şartları yazımızda, sigorta acenteliğinin nasıl açılacağı, aranan şartları, kimlerin acente açamayacağı ve açmak için gerekli belgeler hakkında detaylı bilgiler vereceğiz.

Sigorta Firması Tespit Edilmeli

Sigorta acentesi açacakların öncelikle hangi sigorta firmasıyla iş yapacağını belirlemesi gerekir. Acenteler, tek bir sigorta şirketiyle çalışmayıp, birden fazla sigorta firması adına da acentelik yapabilmektedir. Acente açacakların, anlaşma yapacakları sigorta şirketlerinin şartlarını, komisyon oranlarını iyi araştırması gerekir.

Sigorta Firması Açmanın Şartları

 • Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından alınacak Sigorta Acenteliği belgesi alınmak zorundadır.
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine başvurulup Sigorta Acenteliği belgesi alınmak zorundadır.
 • Türkiye’de ikamet etmek zorunluğu bulunmaktadır.
 • Ağır ve yüz kızartıcı suçlar dediğimiz suçlardan hüküm giymemiş olmak
 • Daha önce ki ticari faaliyetlerinde iflas etmemiş olmak.
 • Konkordato ilan etmemiş olmak ( Ticari faaliyetler sonrası alacaklıların alacaklarını ticari işletmelerden alamaması durumunda, mahkemenin vermiş olduğu ödeme planıyla borcun ödenmesi )
 • En az 25 bin liralık teminat gösterilmesi.
 • Acente sahipleri ve limited şirket müdürleri için en az 2 yıl sigorta deneyim zorunluluğu 2014 yılında çıkartılan Sigorta Acenteler Yönetmeliğiyle 1.5 yıla düşürülmüş,  teknik personel deneyim aşamasındaysa lise-dengi okul ve ön lisans programlarından mezun olanlar için 6 ay mecburiyeti aranmaktadır. Ayrıca 4 yıllık lisans mezunlarında ise  tecrübe süresi, Sigorta Acenteler Yönetmeliğiyle kaldırılmıştır.

Acente Sigortası Açmak İsteyen Gerçek Kişiler İçin Gerekli Evraklar

Son olarak gerekli evraklardan bahsedelim. Sigorta acentesi açmak isteyen gerçek kişiler için;

 • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 • İstenilen sayı kadar son 6 ay içinde çekilmiş, biometrik fotoğraflar
 • İkametgah belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Diplomanın aslı ve fotokopisi
 • Ticaret Odalarından alınacak ticaret sicil tasdiknamesi
 • Sigorta şirketiyle acente arasında hazırlanacak taahhütname
 • Vergi Levhası

ACENTE SİGORTASI AÇMAK İSTEYEN TÜZEL KİŞİLER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Acente açmak isteyen tüzel kişiler içinde;

 • Ticaret Odalarından alınacak ticaret sicil tasdiknamesi
 • Vergi Levhası
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Sigorta şirketiyle acente arasında hazırlanacak taahhütname
 • Mesleki Sorumluluk Sigortası
 • İflas Belgesi (Daha önce iflas etmediğine dair belge)
 • Noterden alınacak imza sirküleri
 • İletişim belgeleri

Acentecilik ile ilgili video :