Merkez Bankası 2017 Yıl Sonu Dolar Tahmini

Merkez Bankası, mart ayı beklenti anket sonuçlarını açıkladı. 2017 yılı sonu dolar tahmini 3.8499 lira oldu. Önceki ankette de doların 2017 yıl sonu tahmini ise 3.88 lira olarak açıklanmıştı.

2017 Yıl Sonu Dolar Beklentisi 3.96 Lira

Merkez Bankası, mart ayında ki beklenti anket sonuçlarına göre bir önceki anket beklentisine göre dolarda 0.84 lira artış oldu. Yine ankette 2018 mart ayı için beklenen dolar kuru ise 3.96 lira olarak belirlendi. Hemen belirtelim ki bu rakamları etkileyecek en önemli faktörlerin başında Nisan ayında yapılacak başkanlık seçimi olacak. Yine Amerikan Merkez Bankasının açıklayacağı faiz kararları da doların seyrine yön verecek. Ekonomistler, Merkez Bankasının beklenti anket sonuçlarının dolar için beklenen tahminlerinin altında bir rakam ortaya çıktığını, doların yıl sonu itibariyle en az 4 lira olacağı yönünde hem fikirler.

Bir Önceki Ankete Göre Cari Açık Rakamlarında Düşüş Var

Merkez Bankası, Mart ayı Beklenti Anketinde belirlenen diğer konu ise cari açık oldu. 2017 yılının sonunda beklenen cari açık 35.8 milyar dolar. Bir önceki beklenti anketinde ise 2017 yılı sonu cari açık beklentisi 37.9 milyar dolardı.

2017 Yılı Enflasyon Oranı Beklentisi Yüzde 0.76

Anketlerde açıklanan diğer bir sonuçta enflasyon oranları oldu. Mart ayında beklenen enflasyon oranı 0.68. Bir önceki beklenti anketinde ise mart ayı oranı olarak 0.76 olarak açıklanmıştı. Mart ayı enflasyon oranının şubat ayına göre düşük çıkması beklenmektedir.

Yıllık Enflasyon Beklentisi Yine Çift Rakamlı

Merkez Bankasının, Ankette en dikkat çeken başlık ise yıllık enflasyon beklentisi oldu. Bir önceki beklenti anketinde 2017 yılı yıllık enflasyon oranı yüzde 8.87 olarak belirlenmişti. Mart ayı anketinde ise bu rakam arttı ve yüzde 9.95 yıllık enflasyon beklentisi açıklandı. 2018 mart ayı enflasyon beklentisi olarak da yüzde 0.86 olduğunu açıklandı. Merkez Bankası Beklenti Anketinde, 2018 yılında da enflasyon oranlarının çift rakamlar olacağı tahmin edilmektedir.

GSYH’da Değişiklik Olmadı

Beklenti Anketinde açıklanan diğer bir beklenti de Gayri Safi Yurt içi Hasılada oldu. Bir önceki 2017 ve 2018 yılına ait Gayri Safi Yurt içi Hasıla beklentisinde bir değişiklik olmadı. Ankette, 2017 yılı için Gayri Safi Yurt içi Hasıla yüzde 2.9, 2018 yılı için de yüzde 3.5 olarak açıklandı.