Kültür Varlıkları Katkı Payı Nedir?

Ülkemiz, 2014 yılında yeni bir katkı payı  çeşidiyle daha tanıştı. Kültür varlıkları katkı payı adı verilen bu pay ile artık belediyeler, emlak vergisiyle beraber bu payları da emlak sahiplerinden tahsil etmeye başlayacak.

İçerikler

Kültür Varlıkları Katkı Payı Nedir?

Kültür Varlıkları Katkı Payı, belediyelerin sınırları içinde bulunan kültür varlıklarını korumak, restore etmek için yine belediye sınırları içinde ki gayrimenkullerden almış olduğu emlak vergi değerinin %10 nispetinde alınan katkı paylarına denilir.

Kültür Varlıkları Katkı Payı Nasıl Hesaplanacaktır?

Belediye sınırları içinde bir eviniz var ve evinizin yıllık emlak vergisi 250 lira olduğunu kabul edelim. Kültür varlıkları koruma katkı payı olarak da emlak vergisinin %10 değeri olan 25 lirada emlak vergisine hesaplanacak ve 275 lira olarak ödenecektir.

Kültür Varlıkları Katkı Payı Nasıl Tahsil Edilecektir?

27 Temmuz 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu ile beraber, tüm emlak sahiplerine, emlaklarının olduğu belediye sınırları içinde ki kültürel varlıkları koruma yükümlüğü getirilmiştir. Kısaca ben ödemem diye bir şansınız yoktur. Kültür Varlıkları Katkı Payı, ayrı ödenecek bir borç olmayıp, emlak vergisi içine dahil edilen bir borç olduğu için emlak sahipleri mecburen ödeme zorunda kalıyorlar.

Kültür Varlıkları Katkı Payı Nasıl Kullanılacaktır?

Gayrimenkul sahiplerinden toplanan katkı payları, önceden il özel idareleri tarafından toplanıyordu. Ancak il özel idarelerin kaldırılmasıyla artık toplanan Kültür Varlıkları Katkı Payı valiliğin açmış olduğu bir hesapta toplanmaktadır. Toplanan bu katkı payları, belediyelerin hazırlamış oldukları kültür varlıklarını koruma projesinde yer alan bakım, onarım, restore çalışmalarına tahsis edilmektedir. Proje maliyeti, valilik tarafından belirlenecek tutar değeri belediyelere gönderilmektedir. Valilik tarafından kontrol edilen katkı payları, Toplu Konut Kanununda eklenen yeni madde ile Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlemiş olduğu kültür varlıklarının bakım, onarım ve restoresi için de kullanılabilecektir. Ancak bu oran %10’u geçemeyecektir.

Kültür Varlıkları Katkı Payı Kullanma Süresi Ne Kadardır?

Belediyelerin katkı paylarından yararlanabilmek için her yılın Ocak ve Haziran aylarında valiliklere, projeleriyle beraber başvuracaklardır. Projeleri kabul edilen belediyelere katkı payı gönderilecektir. Son olarak da belediyelerin 10 yıl geçmeden ikinci Kültür Varlıkları Katkı Payı alamayacaklardır.