Kosgeb’in Verdiği Destekler Yönetmeliği

Kosgeb’in Verdiği Destekler Yönetmeliği

Kosgeb ülkemizde bir çok konuda vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlamaktadır. Kosgeb destekleriyle birlikte bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarında kolaylık sağlamayı hedefleyen bir kuruluştur. Bu yazımızda sizlere bu kuruluşun yönetmeliğinden bahsedeceğiz. Bu kuruluşun yardımlarıyla birlikte bir çok kuruluş kendi içerisinde bulundurduğu verimlilik düzeyi seviyesini yükseklere taşımıştır. Bu verimlilik seviyesinin artışından sonra ise diğer işletmelerle rekabet sağlayabilmesinin önü açılmıştır. Kosgeb bu derecede önemli yardımları sağlamakla birlikte her konuda vatandaşlara yardımcı olur. Özellikle işletmelerin en önemli hedefi yurt dışı pazarlama konusudur. Dış ticarette yani dünya pazarlarında işletmesinin adını duyuran bir kişi işletme konusunda büyük bir seviye atlamıştır. İşte kosgeb bu durumu sağlayabilmek adına işletmelere önem gösterir. Sanayi devriminden sonra küçük ölçekli yani ufak işletmeler büyük bir değişim yaşamıştır. Bu işletmeler kendi isimleri yurt dışına taşıyacak kadar tanınmış duruma gelmişlerdir. Bu işletmeler sayesinde ulusal ekonomi konusunda dinamikleri dünyaya yayılmıştır. Bu küçük işletmelerin birçoğu dünyaca tanınmış ve ekonomi devi olmuşlardır.

Bu kuruluş her zaman için hukuku en üstte tutan, bir işe yeteneği olan ancak cesaret edemeyen kişileri o işlere teşvik etmeyi hedefleyen ve en önemlisi de ülkemizdeki sanayileşmeyi arttırmaktan çok geliştirendir. KOSGEB’in yönetmeliğinin daha ayrıntılı açıklaması için Kosgeb destekleri yönetmeliğine bağlanmanız gerekmektedir.

KOSGEB Görevleri 2019

  • Ülkemizde Kobilerin üst düzeye çıkarılması için birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalarla birlikte Kobilerin verimliliğinin arttırılması ve rekabet durumunun üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir. Hükümetimiz Kobilerin verimliliğini arttırarak ulusal olarak da bir başarı elde etmesini hedeflemektedir.
  • Hükümetimizin sağladığı destek ile birlikte küçük ve orta ölçekli işletmelerin performanslarında iyileştirmeler olması ve doğru yol izlemesi adına büyük katkı verir. Ayrıca bir işletmenin becerilerini geliştirmesi çok büyük katkı olacağı için bunun üzerine de çalışmalar yapmaktadır. Bu yardımlar sayesinde çok büyük işletmeler ile küçük işletmelerin arasında bağ oluşur ve birbirlerine destek olabilmektedir. Bu destek sonrasında bir rekabet ortamı da oluşacağı için başarı yüzdesi kesinlikle artacaktır. Kobilere sağlanan ayrıcalıklardan biride taşeron ayarlamak ya da yardımcı malzemeleri elde etmesini sağlamaktır. Bu konuda da desteğini sürdüren hükümetimiz Kobilerin yükselmesinde büyük rol oynamaktadır.
  • Kobilerin genel olarak girişimcilik konusunda sıkıntı yaşadığı günümüzde bilinmektedir. Girişimci kişilere de desteklerini vererek bu işlere teşvik edilmesi hükümetimiz tarafından en büyük hedeflerden biridir. Girişimci sayısı ne kadar üst düzeye çıkar ise o kadar rekabet ve o kadar başarı yüzdesi sağlanacaktır. Kosgeb bütün bu yardımların ve teşvik işlerinin sağlanması adına kurulan bir kuruluş olmakla beraber Kobilere kendi bünyesinde de destek vermektedir. Yatırımların yönetilmesi ve yönlendirmesi konusunda birçok başarılı işi olduğu içinde kendini kanıtlamıştır.
  • KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile bağlantılı çalışmaktadır. Hüküm olarak bu bakanlığın belirlediği özel hükümlere uymakta ve planlamasını bu hükümlere göre yapmaktadır.
  • KOSGEB, icra komitesi tarafınca onaylanmış olan organizasyon şemasına bakılarak bilgi sistemleri, elektronik ticaret grubu, finansal destek, ticaret destek, teknolojiye destek grubu, yönetim grubu ve bunlara benzer işletme gruplarından oluşur.
  • KOSGEB’in desteklerinin tamamı İstihdam Yaratma Desteği ve Eğitim yardımları programlarından sorumlu tutulmaktadır.