Konut Ekspertiz Raporu Örneği

Bankacılık terimleri arasında yer alan, sıklıkla karşımıza çıkan ekspertiz raporu nedir? Nerelerde kullanılır pek bilinmemektedir. Ancak özellikle konut kredilerinde büyük önem taşıdığından dolayı sürekli kullanılan bu terimi öğrenmek gerekmektedir.

Ekspertiz Raporu Nedir?

Mevcut varlıkların yeniden değerlendirilmesinin yanı sıra,

  • Finansman kullanımlarında,
  • Birleşmelerde teminatların değerlerinin tespit edilmesinde,
  • Borçlara dair yapılacak yeni yapılandırmalarda,
  • Takas yolu ile alacak azaltılması durumlarında
  • Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına dair varlık hareketlerinde
  • ekspertiz raporu kullanılmakta ve büyük önem taşımaktadır.

Uzmanın görüşlerinin yer aldığı ekspertiz raporu, mevcut olan veya alınılacak olan malın en doğru değerini belirlemekte ve kullanılacak kredileri buna göre yönlendirmektedir.

Raporda Hangi Bilgiler Yer Alır?

Bir malın maddi değeri, özellikleriyle ilgili ayrıntıların yer aldığı ekspertiz raporunun ilk iki sayfasında, alınacak gayrimenkule ait tapu bilgileri, imar bilgileri olarak da bilinen ruhsat bilgileri, konum – adres ve malik bilgiler, UAVT – XY koordinatları doğrultusunda oluşan adresin bilgileri ve Sigorta/DASK değeri yazmaktadır.

Ekspertiz raporunun üçüncü – dördüncü sayfalarını tanım sayfası oluşturmaktadır. Ulaşım imkânları, krokisi ile adresin bir arada kullanılmasıyla oluşturduğu gayrimenkulün konumu tanım sayfalarında yer almaktadır. Aynı zamanda gayrimenkulün özellikleri olarak bilinen yapı cinsi, inşaatın yapıldığı yıllar, eskime yüzdesi, iç dekorasyon özellikleriyle birlikte yapının olumlu ve olumsuz özellikleri de tanım sayfasında yer almalıdır.

Ekspertiz raporunun beşinci – altıncı sayfalarında değerlemeler ve hesaplar bulunmaktadır. Değer tanımları, değerleme standartları, değere yaklaşımlar ve metodoloji, emsal gayrimenkuller, maliyet – gelir hesapları ve değerin oluşumu da yazılarak sonuç cümlesi ile değerleme, hesaplar sayfası tamamlanmaktadır.

Ekspertiz raporunun geri kalan sayfalarında görseller, fotoğraflar bulunmaktadır. Bu görseller arasında imar durum fotoğrafı, projeye ait fotoğraflar, tapunun kopyası, gayrimenkulün çevresine ait fotoğraflar ile gayrimenkulün içinden fotoğraflar, harç, makbuzlar, ekspere ait lisans belgeleriyle eksperin özgeçmişi ile bu sayfalar da tamamlanmaktadır.

Raporun Önemi Nedir?

Gayrimenkulün piyasadaki değerinin bilinmesi için, alanında uzman kişiler tarafından hazırlanan ekspertiz raporları, özellikle bankadan kredi çekme aşamasında büyük önem taşımaktadır. Gayrimenkulün belirli bir oranında kredi veren bankalar, bu oranı belirlemek için ekspertiz raporuna ihtiyaç duyarlar ve verilecek kredi oranı tamamen bu rapor göz önünde bulundurularak belirlenir.

Örnek raporu indirmek ve incelemek için :
[button-red url=”https://www.kredinotusorgulama.com/dosya/ekspertiz-raporu-ornegi.pdf” target=”_blank” position=”left”]ÖRNEK İNDİR![/button-red]

 


Gayrimenkul Değerleme Raporu Video :