Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası, yurt içi ve yurt dışında uluslararası olarak yolcu taşımacılığında seyahat etmekte olan yolcuları, taşıtın sürücü ve sürücünün yardımcılarını ferdi olarak bazı şartlar altında teminat altına aldığı bir sigorta türüdür. Sigorta seyahatin başlangıcında bitişine kadar yaşanacak her türlü kazanın teminatı verilmektedir. Seyahat boyunca duraklamalardaki beklemelerde bu teminatın içerisinde yer almaktadır.

Hangi Kazalar Sigorta Kapsamında Teminat Altına Alınmaktadır?

Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası, daha önce belirlenen bazı kaza durumlarında yolcu, sürücü ve yardımcılarını teminat altına almaktadır. Bu durumlar sigorta sözleşmesinde açık bir şekilde belirttirilir. Sigorta şirketlerinin politikalarına göre farklılıklar olsa da genel itibari ile şu başlıklar altındaki kaza durumları teminat altına alınmaktadır:

  • Ani ve harici etkisi kanıtlanmış olan doğal afetlerin bıraktığı etkiler sonucu oluşan sakatlanma, yaralanma, zehirlenme, vb.
  • Sigortalı olarak teminat altına alınan bireyin kendi iradesi dışında meydana gelmiş olan kazadan dolayı hayatını kaybetmesi ya da bedensel olarak sakatlanması
  • Beklenmedik bir şekilde seyahat anında çıkan gazlardan dolayı zehirlenme ya da vücutta yanık oluşması

Teminat Altına Alınmayan Durumlar Nelerdir?

Ferdi kaza sigortası sözleşmesi aşağıdaki durumlarda sigortalı kişiler herhangi bir teminat altında saymamaktadır:

  • Sigortalı kişinin daha önce hastalıklı olması
  • Olası kaza sonrasında gerçekleşmeyen zehirlenme, sakatlanma, yaralanma, yanma gibi durumlar
  • Akıl ve ruh sağlığına bakılmaksızın sigortalının intihar etmesi ya da intihara teşebbüste bulunması
  • Daha önce alınan alkolün veya uyuşturucunun etkisi ile sarhoş olunması

Sigorta Kapmasındaki Teminatlar Nelerdir?

Zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası kapsamında üç adet teminat şekli vardır. Bunlar:

  • Ölüm teminatı
  • Sakatlık teminatı
  • Tedavi giderleri teminatı

Zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası ölüm teminatı, sigortalı kişinin seyahat anında kaza geçirip ve kazanın ardından 2 sene içerisinde kazadan dolayı ölmesi üzerine sağlanan teminat şeklidir. Teminat kapsamında sigortalının yardımından mahrum kalan kişi veya kişilere teminat tutarının tamamı ödeme yapılır.

Zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası sakatlık teminatı, sigortalı kişinin seyahat anında kaza geçirip ve kazanın ardından 2 sene içerisinde tedavileri ve doktor raporları ile kaza geçirdiğinin kanıtlanması halinde geçerli olur. Ödenecek teminat tutarları sigortalının aldığı zarara göre hesaplanır. Örneğin, kazadan dolayı iki gözünü kaybeden bir sigortalı %100 oranda teminat alırken, bir ayağını tamamen kaybeden sigortalı %40 oranında teminat alır. Bu ve bunun gibi yaşanması muhtemel sakatlıklar sigorta sözleşmesinde açıkça belirtilir.

Zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası tedavi gelirleri teminatı, sigortalı kişinin seyahat anında kaza geçirip ve kazanın ardından 2 sene içerisinde yapmış olduğu kazaya ilişkin sağlık harcamalarını kapsar. Bu sağlık harcamalarında ferdi koltuk sigortası tazminat hukuku tarafından açıklamalara göre ayakta veya yatakta tedavi görülen doktor, hastane gibi masraflar ve tedaviye ilişkin kullanılan bütün ilaçların ücreti yer almaktadır.