Kar Payı ile Faiz Arasındaki Farklar

Katılım bankaları,katılım finans kuruluşları,yatırımcılarının fon miktarına ve vade süresine göre kar payı verirken mevduat bankaları ise vadeli hesaplarda faiz karı vermektedir. Günümüzde en çok tartışmalara yol açan kar payı ile faizin aynı olup olmadığı gündemi meşgul eden konulardan biridir. Kar payı ile faiz arasındaki farklar yazımızda iki kavram arasındaki farkın ortaya çıkış nedenleri ve İslam dinine göre uygunluğu konusunda bilgi vereceğiz.

İçerikler

Kar Payı Nedir?

Katılım bankaları ve katılım finansman kuruluşları müşterilerinden toplamış oldukları paraları bir fon havuzunda biriktirir.Biriken bu paralar portföy yöneticileri tarafından alım, satım, kiralama gibi ticari işlerde kullanılmaya başlanır. Belli bir dönem sonra yapılan ticaretten doğan kar ve zararlar katılım bankaları ve katılım finansman kuruluşlarına para yatıran ortaklar arasında fon miktarı ve vade süresine göre dağıtılır. Kar payının en önemli özelliği yatırımcısına önceden tutarı belli olan bir kar oranı belirtmemesidir. Yapılacak ticari işlemlerde elde edilecek karlar veya oluşan zararlar yatırımcıların fonlarına eklenir veya fonlarından düşürülür. Kar ve zarar sistemi mevcut olduğu için ve kazanılacak kar önceden belirlenmediği için kar payından elde edilecek gelirler dinimize göre caizdir.

Faiz Nedir?

Mevduat bankalarının vermiş olduğu faiz karları ise kar payının aksine kazanılacak tutar önceden bellidir ve risk sıfırdır.Bunun en bariz örneği vadeli hesaplardır.Vadeli hesaplara yatırım yapanlar vade sürelerine göre bankalardan faiz alacağı için ve önceden kazanılacak kar belli olduğu için dinimizde caiz değildir.

Kar Payı İle Kar Oranı Karıştırılmamalıdır

Son olarak katılım bankalarının uygulamış olduğu kar oranı ile kar payı asla karıştırılmamalıdır.Katılım bankaları her ne kadar faizsiz kazanç sistemi ile kurulsa da konut,araç,ihtiyaç finansmanları olarak destekler ve uygulamış oldukları kar payları ile mevduat bankalarının kredi ve faiz oranları arasında hiçbir fark yoktur.İki bankada kredilerde uyguladığı yüzdesel ifadelerle kar elde etmeyi amaçlar katılım bankaları kar oranı mevduat bankaları ise faiz adı verir.Birbirimizi kandırmaya gereğinin olmadığı ve iki bankanın da almış olduğu karlara bal gibi faiz denir.