İşçi – İşveren Sorunlarını Arabulucular Çözecek

İşçi ve İşverenler arasında ki davalara artık İş Mahkemeleri bakmayacak. Arabulucular sayesinde, işçi ve iş verenler arasında ki sorunlar arabulucular aracığıyla çözüme kavuşacak. Üstelik sorun çözümü 3 hafta gibi kısa bir sürede gerçekleşecek.

İşçi ve İşveren Sorunları 3 Hafta İçinde Çözüme Kavuşacak

İş dünyasında radikal gibi bir karar alındı. Yıllarca iş mahkemelerinde devam eden davalar artık arabulucular sayesinde 3 hafta içinde sonuçlanacak. İşçi ve işverenler, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı resmi web adresi olan www.adb.adalet.gov.tr adresinde yer alan arabulucu avukat listesinden dilediklerini seçerek, aralarında ki sorunun çözülmesini sağlayabilecekler.

İş Mahkemelerinde 24 bine yakın işçi ve işveren arasında ki dava dosyaları bulunmaktadır. Bu davaların çözümü ve nihai kararın verilmesi bazen yılları almaktadır. Davaların bu kadar uzaması hem işçi açısından hem işveren açısından sıkıtılar oluşturmaktadır. Üstelik bu yeni sistemde dava açma ücreti, tebligat, keşif ücreti de bulunmayacak. Uyuşmazlıkların 3 hafta içinde çözülmesiyle hem haklı taraf çabucak tazminatına sahip olacak hem de haksız taraf, uzayan davalar sonrası fazla faiz ücreti ödemeyecektir.

Gizliliği İhlal Edenlere 6 Ay Hapis Cezası

Arabuluculuk sisteminde en dikkat çeken kısım ise gizliliği bozan tarafa hapis cezası gelmesidir. Arabuluculara intikal eden çözümsüzlüklerin görüşülmesi sırasında, çözümü ilgilendiren bilgilerin, evrakların dışarıya taşınması, gizliliğin deşifre olması durumunda, gizliliği ihlal eden taraf hem tazminat cezası hem de hapis cezasıyla cezalandırılacaktır. Gizliliği ihlal eden tarafa 6 ay hapis cezası verilecektir.

Arabulucular Hangi Davalara Bakabilecek?

Arabulucuların çözüme kavuşturacağı sorunlar kamuyu ilgilendirmeyen, cebri icra konularına giren sorunlar olacaktır. Yani bir işçinin iş kazası geçirip, kolunu makineye kaptırması ve kolunun kopması gibi kamuyu ilgilendiren konuları arabulucular bakamayacaktır. Onun dışında ki fazla çalışma, sigorta primleri, tazminat, haksız yere işten çıkartılma gibi konular arabulucuların çözüme kavuşturacağı konular olacaktır.

Arabuluculara Ödenecek Ücretler

İşçi ve işverenler, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı resmi web adresinde isimleri bulunan arabulucu avukatlara, belirlenen ücret tarifesi üzerinden taraflar ödeme yapacaklardır. Arabulucu ücreti dışında eğer ki iki avukat arabulucunun yapacağı görüşmelere taraflarında katılmak istemesi üzerine yine ücret ödemesi yapılmak zorunda kalınacaktır. Ayrıca görüşme için özel bir toplantı yeri veya belirlenen görüşme sayısından fazla görüşme talebi taraflardan gelirse yine ekstra ücret ödemesi yapılacaktır.