İş Verenlere Verilecek İstihdam Teşvik Ücreti Belli Oldu

Ülkemizde ki işsizlik sayısını artırmak ve istihdam gücünü  artırmak için tüm sektörlere büyük devlet desteği verilmesi kararlaştırılmıştı. Yapılacak teşviklerde, iş verenlerin çalıştıracağı işçilerin sigorta primlerini devlet ödeyecek, vergi muaflığı getirilecek ve çalıştırılan işçi başına işletmeye destek verilecektir. Başlatılan istihdam seferberliği ile işverenlere verilecek teşviklerin detayları da belli oldu.

İşverenlere Çalıştırdıkları Kişi Başı 773 Lira Teşvik Ücreti Verilecek

Verilecek teşviklerin detayları  2019/10 sayılı SGK Genelgesi’nde işverenlere yönelik desteğe ilişkin usul ve esaslar düzenlen kanun çerçevesinde belli oldu. Teşvik genelgesinde, iş verenlere İş Kur tarafından gönderilmiş ve işletmesinde çalıştırmaya başlamış her çalışan için 773 lira teşvik ücreti alacak. Ayrıca İş Kur tarafından gönderilmiş işçilerin sigorta primlerini devlet karşılayacak ve iş verenler damga, gelir vergisi ödemeyecekler.

Yararlanacak Sigortalılarda Aranacak Şartlar Nelerdir?

Buna göre istihdam seferberliği çerçevesinde işe alınacak sigortalılarda aranacak şartlar;

  • Teşvik verilecek işçilerin Şubat 2019’den 2019 yılının sonuna kadar işe alınmış işçiler için geçerli olacaktır.
  • Sigortalıların İŞ Kur’a kayıtlı olması ve işsiz olması gerekir.
  • İşe alınacak işçilerin, işe girmeden önce ki son 3 ay da aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması gerekiyor.

İşverenlerde Aranacak Şartlar Nelerdir?

Teşviklerden yararlanan iş verenlerde aranacak şarlar ise;

  • Teşviklerden yararlanacak isimle işletmenin sahibinin aynı olması gerekir.
  • İş verenin, 2019 yılında SGK’ye göndermiş olduğu sigortalı çalışan listesine ilaveten alınacak işçiler için geçerli olacak. Yani iş veren, teşvik alabilmek için mevcut çalışanlarını çıkartıp, İş Kur’dan tarafından gönderilecek işçileri çalıştırmaya başladığında teşvikten yararlanamayacak.
  • Çalıştırılan işçilerin aylık primleri ve hizmet belgelerini yasal süre içinde teslim etmiş olması
  • Çalıştırılan işçilerin, aylık sigorta primlerini zamanında ödemiş olması ve geçmiş sigorta prim borçlarının olmaması
  • Sigortasız işçi çalıştıran veya sigorta primlerini eksik ödeyen işverenler teşviklerden yararlanamayacaklardır.

Teşvik Ücretinden Kimler Yararlanamayacak?

Son olarak teşviklerden Kamuya ait işletmeler, özelleştirilmiş kurumlar, yurt dışında çalışan sigortalılar teşvik uygulamasından yararlanamayacaklardır. Ayrıca bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi belgelere veya mahkeme ilamına istinaden çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler teşviklerden yararlanamayacaklardır.