İptal Davası Açmak için Süre Sınırına Dikkat!

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 2. maddesinin 1/a bendinde iptal davaları tanımlanırken ” idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan”davalar olarak tanımlanmıştır. İdari işlemler yapılırken hak ihlali olmadan hukuka uygun şekilde yapılması gerekmektedir.

İptal Davalarında Dava Açama Süreleri

İptal davası açma süreleri ise Danıştay ve idari mahkemelerde 60 gün, vergi mahkemelerinde ise 30 gündür. Bu sürelerin başlaması ise idari uyuşmazlıkların yaşandığı durumlarda tebliğ edilen tebliğin alındığı gün ve Vergi, resim ve harçlar gibi mali yükümlülükler ile ilgili tahsilin yapıldığı gün, tebliğin teslim alındığı gün dava açma süresi başlamaktadır. İptal davası taraflardan birinin adresinin bulunmadığı durumlarda ilan yoluyla duyuru yapılır. İlanın bittiği günden 15 gün sonra dava çama süresi başlayacaktır. Dava açma sürelerinin başladığı günler içinde hafta sonu tatil günleri de dahil olur. Eğer ki dava açma süresinin bitimi hafta sonuna gelirse o zaman da ilk çalışma günü olarak dava süresi uzar.

İlgililer İçin İdari Dava Açma Süreleri

İptal davası mercisi olan Danıştay’a açılan iptal davalarında adli ve askeri yargı yerlerine açılmış davaların reddi halinde, 30 gün içinde görevli mahkemelerde dava açılabilir. İlgililer için idari dava açılabilecek durumlarda  ilgili makamlara dava açılması için başvuru yapabilirler. Yapılan başvuruya 60 gün içinde cevap verilmediğinde istek reddedilmiş sayılır.İlgililer 60 günün sonunda Danıştay, idari mahkemeler vergi mahkemelerine iptal davası açabilirler. İlgililer haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla ilgili mahkemelere tam yargı davası veya iptal davası açabilirler. İlk önce açılacak iptal davası sonrası davanın iptal edilmesiyle mahkemenin vermiş olduğu karar tebliği ve iptal davası sonrası yaşanan zararların karşılanması için de tam yargı davası açabilirler.

Mahkeme İptal Davası Kararını Yerine Getirmeyen Kamu Görevlilerine Dava Açma

Mahkemenin idari karar aleyhine vermiş olduğu karara rağmen kamu görevlileri mahkeme kararını yerine getirmediğinde iptal davasını kazananlar kamu görevlileri hakkında mahkeme kararına rivayet etmemekten dolayı maddi ve manevi dava açabilirler.