İmza Sirküsü Nedir ve Nereden Alınır?

Bir kurumum, kuruluşun veya ticari işletmenin resmi yazışmalarında imza atma yetkisi olan kişi veya kişilere ait olan imza örneklerini içeren belgelere imza sirküsü adı verilir. Peki imza imza sirküsü ne işe yarar ve nasıl çıkartılır?

İmza Sirküsü Çeşitleri

İmza sirkülerini incelediğimizde A grubu, B grubu ve C grubu imza sirküsü çeşitlerini görmekteyiz. A imza sirküleri kurum, kuruluş veya ticari işletmenin en üst yöneticilerine ait imza çeşididir. Yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu yöneticilerine ait olan imza sirküleri A grubu imza sirküsü içine girmektedir. B grubu imza sirküleri ise yönetim kurulu başkanı altında ki üst yönetime ait imza sirküleridir. C grubu imza sirküleri ise daha çok şef pozisyonunda ki çalışanlara ait olan imza sirküleridir. İmza sirküleri tüzel kişilikler için çıkartılan değerli ve resmiyet değeri olan belgeler olduğunu da hatırlatalım.

Nereden Alınır

İmza sirküleri noter tarafından çıkartılmakta ve iki nüsha olarak çıkartılan imza sirkülerinin biri tüzel kişilere verilirken diğeri de noter tarafından teslim alınır. Tüzel kişiliklerin özellikle resmi dairelerle olan yazışmalarında resmi daireler imza sirküsünü gerekli gördükleri durumlarda noterlerden isteyebilirler. İmza sirküsünün amacı, imzayı atan veya atanların gerçekten ilgili tüzel kişiliklere ait imza atmaya yetkili kişilerin olup olmadığının tasdik edilmesi ve doğrulanmasıdır. İmza sirküsü çıkartacak kişilerin noter huzurunda aynı imzayı üç defa atmasını isteyecektir. Atılan imzalar artık resmiyet değeri kazanacağı işin yönetici pozisyonunda ki imza sirküsü çıkartan kişi veya kişilerin yazışmalarında noterde atmış oldukları imzayı atmaları gerekmektedir. Noter huzurunda atılan ve imza sirküsü değerini kazanan imzalar dışında ki imzaların hiç bir  resmiyeti olmayıp, geçersiz sayılmaktadır. İmzalarda ki farklılıklardan dolayı doğacak yasal işlem boyutlarında bu imzaların farklı olması imza sahiplerinin aleyhine işleyeceğini özellikle hatırlatmak isteriz.

Gerekli Evraklar Nelerdir?

İmza sirküsü çıkartmak için gerekli evraklar ise çıkartacak kurumlar imza sirküsü çıkartacak kişi veya kişilerin nüfus cüzdanı ve fotokopisi, şirketin ticari sicil gazetesi, vergi levha fotokopisini notere teslim etmek zorundadır.