Hayvancılık Destekleri Verilen Kişiler

Hayvancılık Destekleri

5 yıl boyunca hayvancılıkla uğraşan çiftçilere geri ödemesiz hayvancılık hibe desteği verilmeye devam etmektedir. Kırsal alanda yaşayan insanlardaki istihdam oranını arttırmayı ve o insanların gelirlerinin daha iyi yerlere gelmesini amaçlayan destek projesiyle hayvancılık yatırımlarında hayvancılıkla uğraşan çiftçiye hayvancılık destekleriverecektir.

Hayvancılık Destekleri Nelerdir?

Hayvancılık destekleri Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan buzağı – malak desteği, çoban istihdam desteği, koyun – keçi desteği, tiftik üretimi, arıcılık desteği, balıkçı gemi desteği ve süt primi gibi desteklerdir. Hayvancılık destekleri projesi kapsamında hayvan alımı ve hayvancılık ile alakalı olan yatırımlarda çiftçi kayıt sisteminde kaydı olan çiftçilere karşılıksız hayvan ve bakım ürünleri desteği verilecektir. Bu proje kapsamında çiftçinin destek alınabilmesi için mutlaka destek almak isteyen çiftçinin çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.

Hayvancılık Destekleri Hibe Başvurusunun Yeri Ve Zamanı Nedir?

Yeni inşaat veya hali hazırdaki yapıyı tadilat inşaatı yaptıracak olan yatırımcılar başvuru formunda ve ek belgesinde yer alan belgeler ile yatırımın yapılacağı yerlerdeki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğüne başvurularını gerçekleştirirler. Aynı şekilde, sadece damızlık boğa, koç ve teke alımı için olan hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcıların ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilçe Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvurular her yılın başlangıcı olan 1 Ocak ile 31 Mart tarihleri arasında yapılır. Genel müdürlüğün gerekli görmesi halinde bu başvuru süresini uzatabilir ya da aynı yıl içerisinde başvuruların yine yapılabilmesi için yeniden başvuru çağrısı yapabilir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüklerinden uygun olduğu kabul edilerek gelen başvurularda bu başvurular için kaynak planlanmasının tamamlanması Genel Müdürlük tarafından ilan edildikten sonra yapılacak herhangi bir başvuru kabul edilmez. Böyle bir durum Genel Müdürlük tarafından İl Müdürlüklerine yazı gönderilmek suretiyle bildirilir.

Hayvancılık destekleri hibe programı dâhilinde kimler başvuru yapabilir?

Alınan kararda belirtilen yatırım konularının gerçekleştirmesi için gerçek kişi veya topluluk halinde kişiler başvuruda bulunabilir.

Gerçek Kişiler

Yapılan başvuru tarihinden belli bir süre önce ( en az bir yıl önce) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türk veteriner birliği bünyesindeki veri tabanına kayıtlı veya KKKS (Koyun keçi kayıt sistemi) kayıtlı olan bireyler ve başvuru tarihi zamanında ise en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır (yani 1 ocak 2013 tarihinden önce doğmuş olan dişi sığır) veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli olan ve aktif olarak işleten bireylerdir.

Tüzel Kişiler

Yapılan başvuru tarihinden belli bir süre ( en az bir yıl önce) önce Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türk veteriner birliği bünyesindeki veri tabanına kayıtlı veya KKKS (Koyun keçi kayıt sistemi) kayıtlı olan bireyler ve başvuru tarihi zamanında ise en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır (yani 1 ocak 2013 tarihinden önce doğmuş olan dişi sığır) veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli olan ve aktif işletmesini gerçekleştiren tüzel kişiler, hayvancılık destekleri konularına tüzel kişilik olarak başvuruda bulunabilirler.

Destekleme bedelleri ne zaman ödenir?

Destekleme bedelleri, bu bedeli hak eden kişinin hak ettiği yıldan sonraki yıl içinde ödenir.

Düveler destekleme bünyesine girer mi?

Bir düvenin hayvancılık destekleri bünyesine girebilmesi için 31 Aralık 2014 tarihinde 2 yaşını doldurmuş olmalı ve gerekli koşulları karşılayabilecek şekilde suni tohumlanmasının yapılmış olması gerekir.