Hayat Sigortası Hangi Kredilerde Zorunludur?

Bankalar, kredi kullanımlarında hayat sigortası yaptırırken ölen ve kredi borcu bitmemiş müşterilerinin kalan borçlarını sigorta şirketlerinden tahsil etmek için hayat sigortası zorunluluğu getirmişlerdir. Bankaların uygulamaya çalıştığı hayat sigortası tüketici kredilerinde zorunlu iken taşıt ve konut kredilerinde zorunluluk yoktur. Hayat sigortası hangi kredilerde zorunludur? Yazımızda hayat sigortasının neden tüketici kredilerinde zorunlu ve taşıt, konut kredilerinde zorunlu olmadığı hakkında detaylı bilgiler vereceğiz.

Tüketici Kredilerinde Niçin Hayat Sigortası Zorunluluğu Vardır?

Tüketici kredilerinde, bankalar kredi kullandırdıkları müşterilerinden hayat sigorta istemelerinin asıl nedeni tüketici kredilerine karşılık bir ipotek almamasıdır. Bu yüzdendir ki tüketici kredisi kullanmış ve borcu bitmeden vefat eden müşterilerinin kredi borçlarını hayat sigortası yaptırılan sigorta şirketinden tahsil edebilecektir. Bu yüzdendir ki tüketici kredilerinde hayat sigortası yaptırılma zorunluluğu vardır.

Konut ve Taşıt Kredilerinde Niçin Hayat Sigortası Zorunluluğu Yoktur?

Taşıt ve konut kredilerinde ise hayat sigorta zorunluluğu yoktur. Çünkü bankalar konut ve taşıt kredisi kullandırırken, taşıt ve konutlar üzerine bankalarının namına ipotek koyarlar ve borç bitimine kadar bu ipoteklik süresi devam eder. Olur ya taşıt ve konut kredisi kullanmış ancak kredi borcu bitmeden vefat eden müşterilerinin borcunun tahsil etmek için yasal mirasçılarına dava açma hakları vardır. Yasal mirasçıları, borcu kabul ederse vefat eden kişinin bankaya olan kredi borcunu ödemek zorunda kalırlar. Eğer ki yasal mirasçıları borcu kabul etmez ve vefat eden kişinin mirası için Reddi Miras davası açarlarsa o zaman da vefat eden kişinin kalan malları bankaya kalır ve banka da alacaklarını tahsil etmek için kalan mallar için icra takibi başlatır. İşte kredi kullanımı sırasında yapılan ipotek işlemlerinin amacı budur. Yasal mirasçıları, ölen kişinin kalan borcunu kabul etmek istemese banka adına ipotek ettirdiği konut ve taşıt üzerinde yaptırım hakkı doğacaktır.

Sigorta Şirketleri Hangi Ölüm Şekillerinde Kalan Kredi Borçlarını Ödemek İstemezler?

İster tüketici isterse konut ve taşıt kredilerinde hayat sigortası yapılırsa ve kredi kullanan kişi daha kredi borcu bitmeden vefat ederse kalan tüm kredi borçlarını sigorta şirketi ödemek zorunda kalacaktır. Ancak sigorta şirketleri de vefat haline kalan borçları ödememek için kılı kırk yararlar desek yalan olmaz. Çünkü ölen kişinin ölüm şekline göre kalan borcu kabul etmektedirler. Şöyle ki ölen kişinin intihar etmesi gibi kasıtlı ve bilinçli ölüm şekillerinde kalan kredi borçlarını ödemek istemezler. Ancak kişinin trafik kazası, ağır grip, cinayete kurban gitmesi gibi bilinçsiz ölümlerinde kalan sigorta bedellerini ödenek zorunda kalıyorlar.