Haksız Yere İşçi Çıkartan Patrona 3 Kat Tazminat Cezası

İstihdam sayısının azalmasını engellemek ve haksız yere işçi çıkarılmasının önüne geçebilmek için işçilere yeni bir hak daha doğuyor. Bundan sonra haksız yere işten çıkartılan işçiler, işvereninden almış olduğu brüt maaşının 3 katı kadar tazminat alabilecek.

Kendi İsteğiyle İşten Çıkanlara 3 Kat Hakkı Yok

30 ve daha az işçi çalıştıran işverenler, haksız yere işçiyi işten çıkarttığında, işçinin almış olduğu brüt maaşın 3 katı kadar tazminat ödeyecek. Ancak bu tazminat hakkı sadece haksız yere işten çıkartılacak kişiler için geçerli olacak. Yoksa kendi isteğiyle, hastalığı yüzünden işten ayrılanlar için bu tazminat hakkı geçerli olmayacaktır.

Ülkemizde 3 Türlü İşçi Tazminat Hakkı Bulunmaktadır

Ülkemizde işçilere 3 türlü tazminat ödenmektedir. İlk tazminat kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı, alınan bürüt maaş ile işçinin çalışmış olduğu sene ile çarpılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bu çarpım, her yıl değişen brüt ücretinin o yık ki değerlerinin çalışılan yıllara toplanmasıyla elde edilmektedir. Diğer bir tazminat türü ise ihbar tazminatıdır. İhbar tazminatı da işçiye haber verilmeden işten çıkartılması veya işten çıkartılması için gönderilen ihbarın süresinin dolmadan işten çıkartılmasıyla ödenilen tazminat şeklidir. İhbar tazminatı, 2 haftadan 8 haftaya kadar değişmektedir. Son olarak da geri dönüş veya işe iade tazminatı da işten çıkartılan ve açılan dava sonrası işine geri dönen işçiye ödenecek tazminattır. Ancak hemen belirtelim ki geri dönüş ( işe iade) tazminatı 30 kişiden az olan işletmeler için geçerli değildir.

Kötü Niyet Davası Nedir?

Kötü niyet tazminatı da haksız yere işten çıkartılan işçiler için uygulanmaktadır. Bu tazminatı hak edebilmek için işçinin almış olduğu maaş ile maaş bordrosunda gösterilen maaşın aynı olmaması, işçinin sigorta primini eksik yatırıyorsa ve bundan dolayı da işçisini çıkartmışsa, işçinin aldığı brüt maaşın 3 katına kadar tazminat ödeyecektir. Hemen belirtelim ki yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden dolayı işten çıkartılmış işçilerin 1 ay içinde Alo 170 hattına ihbarda bulunması gerekmektedir.