Gösterge Faizi Nedir?

Tahvillerin genel performansları ölçmek için kullanılan faize Gösterge faizi adı verilmektedir. Başka bir tanım yapmak gerekirse 2 yıl olan ve her üç ayda bir kupon ödemesi yapılan tahvillerin faizlerine gösterge faizi adı verilmektedir.

Gösterge Faizi Nasıl Belirlenir?

İhraç edilen menkul kıymetlerin paraya çevrildiği ikincil piyasalarda Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen likite değeri çok yüksek olan ve vadesine 2 ay kalmış tahvillerin değerinin ölçülmesi için 3 ayda bir veya 6 bir kupon ödemesi yapılarak tahvillerin performans değeri gösterilir. Gösterge faizi belirlenirken, vadesi 2 yıl kalmış tahvillerin arz ve talep değerleri dikkate alınır ve faiz oranı belirlenir. Belirlene bu faiz oranı referans bir çok işleme de referans ettiği için gösterge adını alır. Piyasalarda ki faizler attı veya faizler düştü söylemleri duyulduğunda bilin ki bu artış ve azalışlar gösterge faizlerinde ki değişikliklerden kaynaklanmaktadır.

Yeni Tahviller İhraç Edilirken Hazine Müsteşarlığının Belirlediği Faizden Yüksek Olması Gerekir

Gösterge faizi uygulanan tahviller, piyasanın en değerli tahvilleridir. Tahviller, Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen değerli kağıtlardır. Yani tahvilleri bir nevi devletin dış borcu olarak da ifade edebiliriz. Bu yüzdendir ki işletmeler ve bankalar, tahvil ihraç edecekleri zaman, Hazine Müsteşarlığının belirlemiş olduğu gösterge faizinden daha yüksek faiz oranları vaat etmek zorundadır.

Gösterge Faizleri Merkez Bankası Tarafından Açıklanır

Gösterge faizleri günlük belirlendiği için her gün Merkez Bankası tarafından günlük gösterge faiz oranları açıklanmaktadır. Ülkemizde, vadesine 2 yıl kalmış tahviller için gösterge faizi uygulanırken, başka ülkelerde bu vade süreleri değişme gösterebilmektedir. Mesela Amerika piyasalarında 10 yıllık tahvilleri referans faiz olarak da gösterilmektedir.

Tahviller Nasıl Adlandırılır?

Tahviller adlandırılırken ISIN kodları tarafından adlandırılmaktadır. Mesela 24 Ocak 2019 itfa tarihli, devlet tahvili adlandırılırken TRT240107T18 şeklinde adlandırılır. Bu kodlamalar oluşturulurken, ilk TR ülke kodu, T menkul kıymetin türü ( Finansman bono, özel sektör tahvili, gayrimenkul sertifikası gibi), 24 gün adı, 01 ay adı, 07 isr yıl olarak adlandırılmaktadır.