Esnaf Kefalet Kredisinin Şartları

Küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi desteği vermesi için 1969 yılında kurulan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri, özel hukuk tüzel kimliğine sahip kuruluşlardır. Esnafları eğitim, denetleme ve kaynak geliştirme amaçlarıyla kurulan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri, Halkbank aracılığıyla işletmelere vermiş olduğu düşük faizli kredilerle tanınmaktadır. Esnaf kefalet kredisi hesaplama, kredi kullanımında kesilen ücretler, nasıl başvurulacağı gibi bir çok soruya bu yazımızda cevap vermeye çalışacağız.

Esnaf Kefalet Kredisinin Şartları

  • Esnaf ve sanatkar olmak,
  • Esnaf ve Sanatkarlar odasına üye olmak,
  • Esnaf ve Sanatkarların iş yeri ikametgah yerlerinde Kredi ve Kefalet Kooperatifinin olması,

devam eden bir başka esnaf kefalet kredisinin olmaması gerekir.

Kredi İçin Gerekli Evraklar

Başvuru yapacak Esnaf ve Sanatkarlar;

  • Nüfus cüzdan fotokopileri,
  • Vergi levhası,
  • Oda kaydı,
  • Esnaf sicil günlük tasdiknamesi,
  • İkametgah belgesi,
  • Yıllık gelirini gösteren ciro belgesi,
  • Vergi dairesi mükellefiyet belgelerini

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine teslim etmeleri gerekmektedir. Eğer ki onay çıkarsa kurum, en az iki tane de kefil talep edebilir.

Kredi Onayı

Başvurunuzun Sonuçlandırılması İşlem Şeması :

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine kredi başvuru yapıldıktan sonra kurum, Halkbank’a kredi talebini bildirecektir. Halkbank, kredi kullanmak isteyen esnaf ve sanatkarlar hakkında yapacağı istihbarat çalışmasından sonra kredinin onaylanıp onaylanmadığı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine bildirir. Kooperatif, en geç 15 gün içinde kredi sonucunu kredi başvurusu yapan üyesine bildirir.

Kredi Tutarından Kesilen Kesintiler ve Faiz Oranları

Kredinin onaylanmasından sonra üye ile kooperatif, banka namına sözleşmesini kredi talebinde bulunan üyesine imzalatır ve kullanıma hazır hale gelecektir. Hazırlanan evraklarla beraber Halkbank’a gidecek olan esnaf ve sanatkar kredisini kullanabilecektir. Şunu hemen bildirelim ki esnaf kefalet kredilerinde kesilen kesintiler vardır. Bu kesintiler; Bloka sermaye kesintisi tutarı, peşin alma risk kesintisi, bölge birliği kesintisi, TESKOMB kesinti tutarı, ortak sermaye tutarı, masraf, banka komisyonu adı altında kredi kullanacaklardan kesinti yapılacaktır. Bu kesintiler 7.000 TL’yi bulduğunu ve kullanılacağı kredi tutarının büyüklüğüne göre de bu masrafların artacağını belirtelim. Kredi vade süresi en fazla 5 yıldır. Esnaf kefalet kredi faiz oranları ise 1 yıldan az olan kredilerde faiz oranı yıllık %4, 2 yıl ve daha uzun vadeli kredilerde ise faiz oranı yıllık %5 olduğunu hatırlatırız.

Ödeme Tablosu

Son olarak 100.000 TL ve 150.000 TL’lik esnaf kefalet kredisinin kesintileri, ele geçen net tutarı ve ödeme tutarlarını aşağıda ki tabloya bakarak bilgi sahibi olabilirsiniz.