Emekli Maaşına Banka Haciz Koyabilir mi?

Tüketiciler tarafından en çok merak edilen sorulara yazılarımızda daha çok yer vermeye çalışıyoruz ki okuyucularımız yanlış yönlendirilmesin ve kendilerine yapılan hukuka aykırı eylemlerde haklarını arayabilsinler diye. Önceki yazılarımızda banka borçlarından dolayı çalışanların maaşlarına haciz konulabildiğini (1/4 oranı kadar ) ve banka borçlarından dolayı haciz için eve gelen haciz memurlarının, borçlunun hayatını idame etmesi için gerekli eşyalara (buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, ütü, fırın, halı…) haciz konulamayacağını ve bu saymış olduğumuz mallardan birden fazla varsa onlara haciz yapılabileceğini belirtmiştik. Bu yazımızda da emekli maaşına banka haciz koyabilir mi?Sorusuna cevap vereceğiz.

Emekli Maaş Hesabı Normal Bir Mevduat Hesabı Değildir

Bankalar, emekli müşterilerinin banka borçlarını, emekli maaşlarından kesmekte veya başka bankadan emekli maaşı alıyorsa ilgili bankaya yazı yazarak emeklinin maaşının kesilmesini istemektedir. Öncelikle şunu iyi bilelim ki emekli maaş hesabı bir mevduat hesabı değildir. Emeklinin maaşının yattığı ve maaşını çekmiş olduğu bir hesaptır. Bankalar, emeklinin borcu dahi olsa emekli maaşıyla oynayamaz, para kesemezler.

SGK Ve Nafaka Alacakları Dışında Emekli Maaşına Haciz Konulamaz

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu incelediğimizde karşımıza şöyle bir madde çıkmaktadır.  “Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88’inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.” Kanun maddesinden de anlaşıldığı gibi emeklilerin maaşları ancak Sosyal Güvenlik Kurumu, alacağı alacakları için ve emeklinin boşandığı eşi, çocukları için maaşına izinsiz haciz konulup kesilebilir. Bu iki kesinti dışında, emeklinin onayı olmadığı müddetçe kesinlikle emekli maaşına haciz konulamaz.

Emekli Maaşı Dışında Gelirleri Varsa O Gelirlere Haciz Konulabilir

Şunu da belirtelim ki, emeklinin emekli maaşı dışında kira, faiz geliri, çiftçi geliri gibi ek gelirleri varsa ve alacaklı kişi veya kurumlar bu gelirleri belgelerse o zaman mahkemenin vereceği oran kadar maaşında kesinti veya ek gelirler haciz konulabilir. Ama emeklinin emekli maaşı dışında bir geliri yoksa kesinlikle maaşa haciz getirilemez. Banka, kanun tanımazlık yapar da emeklinin izni olmadan emekli maaşına haciz koyarsa, savcılığa gidilip ilgili banka hakkında yukarıda belirtmiş olduğumuz kanun maddesine aykırı davrandığını belirten bir dilekçe ile şikayetçi olabilirler.

Emeklinin İzni Olmadan Emekli Maaşında Kesinti Yapılamaz

Son olarak banka veya kişiler, emeklinin maaşını haciz koyabilmesi için emeklinin ”emekli maaşımdan kesilsin” şeklinde ki yazılı belgesine istinaden haciz koyabilirler. Onun dışında banka ve kişiler alacaklarına karşılık emeklinin maaşına dokunamazlar.