Devlet Fabrika Kurma Desteği – İş Kurma Fikri

Devlet tarafından her alanda istihdam kampanyasıyla yola çıkılmış ve iş yeri açmak isteyen esnaflara, çiftçilere, hayvan yetiştiricilere, girişimci kadınlara olmak üzere geniş bir hibe ve faizsiz kredi desteği vermeye başlamıştır. Bu uygulama ile binlerce kişi iş sahibi olmuştur. Devletimizin destek verdiği diğer bir iş kolu ise özellikle organize sanayi bölgelerinde fabrika kurmak isteyen girişimcilere olmuştur. Devlet fabrika kurma desteği ile bünyesinde yüzlerce işçi çalıştıracak olan fabrika açma destekleri vermeye başlamıştır.

Fabrika Kurma Desteğinin Amacı

Bilim ve Sanayi Bakanlığı, fabrika kurma desteğinin amacının işsizliğin önüne geçmek, ihracatlarla yurt dışından ülkemize döviz akışını sağlamak, yerli ekonomiye can vermek, yerli üretimi artırmak istemektedir. Bu amaçla hükümletin hayata geçirdiği fabrika anahtar teslim projesiyle bir çok fabrikanın açılmasının önünü açmaktadır. Devlet, fabrika sahaları yaratabilmek için de hazine arazilerini kullanmayı düşünüyor. Ayrıca girişimcileri fabrika açmak teşvik etmek için de vergi indirime gidileceğini, gelişmiş bölgelerde açılacak fabrikalardan alınan gelişmiş bölge vergilerinin az gelişmiş bölge vergileri olarak uygulanacağı belirtilmektedir.

Anahtar Teslim Fabrika

Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanı Faruk Özlü, eylül 2019 tarihinde yapmış olduğu bir açıklamada, anahtar teslim fabrika projesinin 3 ay içinde hayata geçirileceğini belirtmişti.Bakanın bu açıklamasından yola çıkarak 201 yılının başlarında anahtar teslim fabrika projesi hayata geçecek. Proje göre devlet hazineye ait arsalar üzerine fabrika kuracak ve anahtar teslim yapacak. Girişimci de fabrikanın üretim yapabilmesi için gerekli makine, teçhizat gibi ihtiyaçları karşılayacak. 23 ilde başlayacak proje sayesinde 800 bin kişiye istihdam sağlanmış olacak.

Fabrika Kurulmasına KOSGEB Destek Vermemektedir

Bir konuya açıklık getirmek isteriz. Yeni fabrika kuracaklara devletin hibe faizsiz krediler vermemektedir. Çünkü yeni bir tesis veya ortak olunarak açılacak olan fabrika ticari bir iş olarak adlandırıldığından hibe ve faizsiz kredi desteği verilmiyor. Fabrika kurmak isteyenler Araştırma ve Geliştirme (ARGE) desteği vermektedir. Bu desteği de KOSGEB’e bağlı taşeron şirketler tarafından verilmektedir. KOSKEB yazılarımızda da belirttiğimiz gibi sadece yeni bir iş fikrini devreye sokacak girişimcilere hibe ve faizsiz kredi desteği vermektedir.

Video haber :