Devlet Destekli Esnaf Kredisi

Esnaflar İçin Devlet Destekli Kredi

Devlet, iş kurmak isteyen ya da işini geliştirmek isteyen fakat maddi sıkıntılar yaşayan girişimcilere dokuz farklı kredi seçeneği ile devlet destekli Esnafa faizsiz kredi sunuyor. Minimum 30 bin Türk Lirası ve maksimum 150 bin Türk Lirasına kadar alınacak olan krediler de faizlerin yarısını devlet karşılıyor. Devlet bu imkânı çeşitli kurumlar aracılığı ile sağlıyor. Bu kurumlar şu şekildedir;

 • Esnaf Ve Sanatkârlar Odası
 • Merkez Birliği Kefalet Kooperatifleri
 • Kamu Bankaları (Halkbank)

Saydığımız bu kurumlar aracılığı ile devlet girişimcilere ve esnaflara destek sağlıyor. 2019 yılı itibari ile devlet bu desteklere daha fazla bütçe ayırarak, daha fazla esnaf ve sanatkârın bu imkândan yararlanmasını amaçlıyor.

Devlet Destekli Kredi-Esnaf Ve Sanatkârlar Odası

Bakanlar kurulu kararı ile esnaflara destek olmak amaçlı çeşitli paketler düzenlenmiş ve 2019 yılı itibari ile resmi gazete de yayımlanmıştır. Devlet esnafa bu desteği sağlarken kredilerin faizlerinin yarısını devlet hazinesinden karşılayacak. Kredilerin finansmanı ise Türkiye Halkbank olacak. Halkbank esnaf kredisi için finansman olacaktır. Esnaflara sunulacak olan krediler içinde Faizsiz esnaf kredisi, sembolik faiz oranı yıllık %4 olan krediler de bulunacak. Sunulacak kredilerin çeşitleri şu şekilde olacak;

 • İşletme kredisi
 • Tesis kredisi
 • İstihdam destekleme kredisi
 • İhracat işletme kredisi
 • Taşıt edindirme kredisi
 • Taşıt bakım ve onarım kredisi
 • Taşıt yenileme kredisi
 • Iskonto kredisi
 • Eşit taksitli kredi

Devlet tarafından esnaflara verilecek olan kredilerin isimleri ve çeşitleri bu şekilde olacaktır.

Devlet Destekli İşletme Kredisi

Bu kredi çeşidi tüm esnaflara yönelik olarak sunulmuştur. Bütün devlet destekli kredilerde olduğu gibi bu kredinin de bazı şartları bulunmaktadır. Ana şart olarak ise kooperatife üye olmaktır. Bu kredinin hazırlanış amacı işletmelerde ihtiyaç duyulan ham madde, demirbaş temini ve döner sermaye giderlerini karşılaması içindir. Devlet destekli işletme kredisinden faydalanabilecek en fazla miktar 150 bin Türk Lirasıdır. Geri ödeme konusunda en fazla vade ise 24 ay olarak belirtilmiştir.

Devlet Destekli Tesis Kredisi

Bu devlet destekli esnaf kredi çeşidi ise işletmelerde ihtiyaç duyulan yeni makineler, araç ve gereçlerin temini için hazırlanmıştır. Bu devlet destekli esnaf kredi çeşidinde de en fazla 150 bin Türk Lirasına kadar kredi imkânı vardır. Bu kredilerin geri ödeme konusunda avantajı ise 60 ay vadeli olmasıdır. Aynı şekilde kooperatife üye olma şartı aranmaktadır.

Devlet Destekli İstihdam Destekleme Kredisi

Bu kredi çeşidi daha çok uzun vadeli bir planlama sonucu ortaya çıkmıştır. Amacı ise ülke ekonomisini canlandırmak ve işletmelerin personel ihtiyaçlarını gidermektir. Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatifine kayıtlı tüm esnaflar bu krediden faydalanabilirler. Bu kredi çeşidinde girişimci ve esnafa sağlanacak miktar 150 bin Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Geri ödemek için belirlenen vade ise 36 aydır. Bir diğer avantajı ise kredinin alındığı tarihten itibaren ilk 1 yıl ödeme yapılmaması.

Devlet Destekli İhracat İşletme Kredileri

Bu kredi çeşidi işletmelerin ihraç masraflarını karşılamaları için verilmiştir. Şartları istihdam kredisi şartları ile benzerdir.

Iskonto Kredisi

Bu kredi çeşidi kooperatife üye olan işletmelerin giderlerinin karşılanması için hazırlanmıştır. 150 bin Türk Lirası kredi ve 9 ay vadelidir.

Devlet Destekli Taşıt Edindirme Kredisi

Esnafların işletmeleri için yeni taşıt edinmeleri için hazırlanmıştır. Krediyi alacak olan esnafın kooperatife kayıtlı şoför olması gereklidir. 150 bin Türk Lirası ve 60 ay vade seçeneği bulunmaktadır.