Çiftçilere 100 Bin Liralık 2 Yıl Ödemesiz Ve Faizsiz Kredi

Çiftçilerimize Devletten Ödeme Ertelemeli Faizsiz 90.000 TL’ye Kadar Kredi İmkanı

Ekonomimizin mihenk taşlarından birisi olan tarım ve hayvancılık alanında yapılan yatırımlara verilen desteklere hız kesmeden devam ediliyor. Tarım ve hayvancılığı arttırarak üretimi maksimum seviyeye çıkarmak isteyen Gıda Tarım ve hayvancılık bakanlığı uygulamaya soktuğu yepyeni projeler ile çiftçilerin yüzünü güldürmeyi hedefliyor. İşte çiftçileri ekonomik yönden kalkındırmak amacıyla geliştirilmiş olan kredi seçenekleri:

Çiftçiye 30 Bin Türk lirası Hibe Desteği 90 Bin Türk Lirası Faizsiz Kredi

Köye dönüş projesi kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından geliştirilen projede genç çiftçilerimizin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Köye dönüş hibe kredisinden yararlanmak için bazı şartlar aranmaktadır. Aşağıda belirtmiş olduğumuz şartları tamamlayan çiftçilere 100 Bin TL değerinde kredi faizsiz olarak 2 yıl ertelemeli ödeme seçeneği ile verilmektedir. Çiftçilerimizin bu krediyi kullanabilecekleri faaliyet alanları sınırlıdır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hayvancılık ve tarımı desteklerken verimi yüksek ve ihtiyaç olan alanlara teşvik sağlamayı amaç edinmektedir. Kredi projesi kapsamında verilmekte olan 30.000 TL devlet desteği olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çiftçilerimize ödenmekte, kalan 90 bin TL’ ye kadar değerdeki sıfır faizli kısım ise çiftçilerimize Ziraat Bankaları tarafından tahsil edilmektedir.

1-Çiftçilere 30 bin Türk Lirası Hibe desteği 90 Bin Türk Lirası Faizsiz kredi projesinden yararlanmak isteyen çiftçilerin 18 yaşından gün almaya başlamış olması gerekmektedir. Krediden yararlanabilecek çiftçilerimiz için belirlenmiş olan maksimum yaş sınırı ise 40 olarak belirlenmiştir.

2-Türk Vatandaşı olmayan kişiler, diğer şartların tamamını taşımakta olsalar dahi kredi projesinden yararlanamamaktadırlar.

3-Çiftçilere faizsiz kredi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin kredi desteği için talepte bulundukları tarih itibari ile minimum 3 yıl nüfusu 20.000 kişinin altında bulunan bir yerde ikamet etmeleri gerekmektedir. Proje kapsamında daha önce nüfusu 20.000 kişinin üzerinde bulunan bir yerleşim yerinde yaşayan daha sonra kırsal kesime gelerek tarım ve hayvancılık alanında iş kural çiftçilerimize öncelik tanınmaktadır. Uygulanan kredi politikasında temel amaç kırsal kesimlerden şehir yerleşmelerine göçü önlemek ve tarı ve hayvancılığı maksimum seviyeye çıkarmaktır.

4-Krediden yararlanan çiftçinin okuryazar olması ve örgün eğitime devam etmiyor olması gerekmektedir.

Çiftçiye 100.000 TL Faizsiz Kredi Desteğine Nasıl Başvurulur?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre bu kredi desteğinden yararlanabilmek için çiftçilerimizin öncelikle Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığına giderek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bakanlıkta yapılacak başvuru sırasında istenilecek evraklar şu şekildedir:

1-Nüfus kayıt belgesi

2-Diploma- Okuryazar olduğuna dair Milli Eğitim Onaylı belge

3-Kimlik fotokopisi

4-Kredi ve hibe desteğini Bakanlığın onay vermiş olduğu alanlardaki iş kollarında kullanacaklarına dair taahhüt mektubu

5-Kredi başvuru formu

Taahhüt mektubu ve başvuru formu başvuru işlemleriniz sırasında Gıda Tarım ve Hayvancılık il ve ilçe müdürlükleri tarafından sizlere tahsis edilecektir. Formdaki bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmanız son derece önemlidir.

Kredi başvurusu için ikamet ettiğiniz yerin bağlı olduğu İlçe müdürlüklerine de başvuru yapmanız mümkündür. Başvurular yalnızca il müdürlüklerince kabul edilmemektedir. Başvurunuz onaylandıktan sonra 30.000 TL değerindeki hibeniz banka hesabınıza Bakanlık tarafından yatırılmaktadır. 2 Yıl ertelemeli 90.000 TL’ye kadar kredi seçeneğinden de yararlanmak istemekteyseniz Bakanlıktan şartları taşıdığınıza dair alacağınız evrakla birlikte Ziraat Bankası şubelerine başvurmanız gerekmektedir. Sıfır faiz ile alabileceğiniz kredi miktarı maksimum 100 Bin Türk Lirasıdır. Bu meblağının altında kredi çekmeniz mümkün olup ödemeleri geciktirebileceğiniz maksimum süre ise 2 yıldır. 2 yıl dolmadan kredi ödemelerine başlamanız mümkündür. Ziraat Bankası tarafından çiftçilere tahsis edilecek kredi tutarı her çiftçi için aynı değildir. Ziraat Bankasından çiftçilerin kullanabilecekleri faizsiz kredi miktarı Bakanlığın sağlamış olduğu hibe desteğinin 3 katına kadardır. Kredi kullanılabilecek maksimum miktar ise 90.000 TL’dir.

Kredi Kullanan Çiftçilerin Krediyi Kullanabilecekleri Alanları Nelerdir?

Kredi kullanan çiftçilerin işletme faaliyetleri belli alanlar çevresinde tutulmaya çalışılmıştır. Bu sebeple faizsiz kredi uygulamasından yararlanmak isteyen çiftçilerin aşağıdaki iş kollarında faaliyet göstermeleri gerekmektedir.

  • Kümes hayvan yetiştiriciliği
  • Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği(mandıracılık)
  • Kültür Mantarı yetiştiriciliği
  • Kontrollü örtü altı sebze ve meyve yetiştiriciliği
  • Arı yetiştiriciliği
  • İpek Böceği yetiştiriciliği
  • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği

Yukarıdaki hizmet gruplarında faaliyet göstermekte olan çiftçiler üretim kapasitelerini arttırmak amacıyla arazi alımı, traktör ve iş makinası alımı, seri yapımı ve kurulumu için inşaat malzemesi, sulama malzemesi alımı, hayvancılıkla uğraşan çiftçiler hayvan, yem ve ek gıda alımı amacıyla krediden yararlanabilirler.

 Çiftçilere Faizsiz Kredi Uygulaması Ne Zaman Hayata Geçirildi

Çiftçilere hibe desteği ve faizsiz kredi uygulaması 2019 yılında yayınlanan bir Kanun Hükmünde Kararname ile hayata geçirildi. İlk hibe destekleri ve faizsiz kredi projelerinden de çiftçilerimiz ilk olarak 2019 yılının nisan aylarında yararlanmaya başladılar. Proje aynı şekilde 2019 yılında hız kesmeden devam etti. 2019 yılında projeden yararlanan çiftçi sayısı 15.000 kişi olurken bu sayısı 2019 yılının ilk çeyreğinde tam 16.100 kişiye yükseldi. Projenin 2019 ve devamı yıllarda da devam etmesi beklenmektedir. Projeye en çok rağbet gösteren kesimi erkek çiftçiler oluşturuyor. 2019 yılında Bakanlığa yapılan başvuruların yüzde 90’ını erkek çiftçiler oluşturmaktadır. Çiftçilere destek kredisinden yararlanan çiftçilerin yaklaşık olarak yüzde 75’i hayvancılık alanında yatırım yapmak için kredisini kullanırken yalnızca yüzde 25’lik bir kesim tarım, seracılık ve kültür mantarı yetiştiriciliği alanında kredi kullanmıştır. Çiftçilere faizsiz kredi 2019 yılında maksimum seviyeye ulaşmıştır. 2019 yılına kadar arazi alımı kredi kapsamında tutulmazken 2019 yılında arazi alımının da kredi kapsamına eklenmesi üretimi ve kredi kullanımını artırmaktadır.

Çiftçilere Verilecek Hibe Miktarı Nasıl Belirlenmektedir?

Çiftçilere verilecek hibe ve kredi miktarının belirlenmesinde bakanlık bir takım kıstasları dikkate almaktadır. Bunlardan birincisi çiftçilerin faaliyet göstermekte olduğu alandır. Bakanlık tarımda faaliyet gösteren çiftçilerimizin kredi miktarını belirlerken tarla ve arazi büyüklüklerini dikkate almaktadır. Üretim yaptıkları bitki türü ve ekim yapılan bölgenin şartları de dikkate alınan diğer hususlardandır. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerde ise mandıra büyüklüğü, hayvanların otlayacak alanlarının olup olmadığı ve tesisin kaldırabileceği hayvan kapasitesi de dikkate alınan konulardandır. 2019 yılında çiftçilere kredi uygulamasında değişikliğe gidilen bir diğer nokta ise hayvan dağıtımıdır. 2019 yılından itibaren hayvancılık alanında faaliyet gösteren çiftçilerin hayvan alımı için kredi kullanmaları durumunda kredileri nakit para olarak değil canlı hayvan olarak sağlanacaktır. Bu program ile çiftçilerin hibe ve kredi desteğinden amaç dışı yararlanmalarının önüne geçmek amaçlanmakta aynı zamanda nitelikli ve verimi yüksek hayvan yetiştiriciliğinin yapılması hedeflenmektedir. Hibe miktarınızın belirlenmesinin ardından faizsiz olarak kredi kullanmak istemekteyseniz Ziraat Bankalarına başvuru yapmanız gerekmektedir. Ziraat Bankaları yalnızca şubeleri üzerinden gerçekleştirecek başvuruları kabul etmektedir. Ziraat Bankalarından alabileceğiniz faizsiz kredi miktarı devletin size vermiş olduğu hibe miktarının 3 katını geçememektedir. Fakat kredi kullanmış olduğunuz meblağ ne olursa olsun ödemelerinizi 2 yıl boyunca erteletmeniz mümkündür. Daha detaylı bilgi sahibi olmak için Gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı ilçe müdürlüklerinizi ve Ziraat bankası şubelerinizi ziyaret edebilirsiniz.