CE Belgesi Almak İçin Gereksinimler

Ekonominin günümüzde belirli sınırlar içerisinde kalmadığı ve globalleştiğini söyleyebiliriz. Bu da ürün ve hizmetlerin birbirinden farklı şekillerde olmaması, tüm dünya üzerinde belirli bir standartlarda üretilerek satışa sunulmasını gerekmektedir. Ya da en azından satış bölgesinde belirli standartlarda olması gerekmektedir ki pazarda satış payı yakalayabilsin. Bu uyumluluğu yakalamak ve tüm ürün ve hizmetlerde belirli bir standardı yakalayarak bu şekilde üretilmesini sağlamak amacıyla AB Standartlar Komisyonu kurulmaktadır. Bu komisyon tüm standartları tartışmaya açar ve bir karara bağlar. Böylece Avrupa Birliği bölgesinde ve bu bölgedeki ülkelerle ticari faaliyetlerde bulunan ülkelerin firmaları komisyonun aldığı kararlara göre üretim yapar. Belirlenmiş standartlara göre üretilen ürünlere ise uygunluğunu gösteren CE belgesi verilmektedir. Her bir ürün için zorunlu olan CE belgesi ürünlerin kalitesini değil, güvenilirliğini gösterir. Belgenin geçerliliğinin kabul edildiği tüm ülkelerde CE belgesinin olması zorunludur.

Almak İçin İzlenmesi Gereken Adımlar

CE belgesi almak için öncelikle yetkilendirilmiş bir aracı kuruluşla anlaşmak gerekmektedir. Aracı kuruluştaki uzman kişiler, söz konusu ürün için bir teknik dosya hazırlanmasına rehberlik eder. Uzun ve karmaşık bir iş olan teknik dosya hazırlanması, CE belgesinin temelini oluşturduğu için uzman kişiler nezaretinde yapılması daha uygun olacaktır. Bu dosyada söz konusu ürünün güvenliği ile ilgili birtakım veriler tutulacaktır. Ürünün üretim özellikleri değişmediği sürece bu dosyada yer alan veriler de değişmeyecektir. Bu nedenle birden fazla kullanılabilir. Yetkili firma, rehberlik ederek söz konusu ürüne dair güvenilirlik adımlarının yerine getirilmesine binaen kurum, bu dosyanın bir örneğini elinde tutsa iyi olur. Yeri geldiğinde tüm CE işlemleri için kullanabilir. CE belgesi için teknik dosyanın hazırlanmasının ardından birtakım ufak tefek evrakların da hazırlanması sonucu ilgili belge için başvuruda bulunulabilir. CE belgesi nasıl alınır sorusuna bu şekilde cevap verebiliriz.

Szutest Turkiye Kanalının Videolu Anlatımı :