Büyükbaş Hayvancılıkta Devlet Desteği 2019

Büyükbaş HayvancılıkDevlet Desteği 2019

Büyükbaş hayvancılık hibe yardımının 2019 senesinde de verileceği açıklanmıştır. Kırsal bölgede yaşamını sürdüren kişilerin istihdamlarını arttırmak ve kazançlarını daha yüksek miktarlara çıkarmayı hedefleyen hibe tasarısı resmi gazetede de yayımlandı ve hayvancılık yatırımlarında %100 oranında çiftçiye hibe verileceği resmiyet kazandı.

Hibe Projesi

Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği destek dâhilinde düve, dana, manda gibi hayvan alımı ya da hayvancılıkla ilgili yatırımlarda çiftçi kayıt sisteminde kaydı bulunan çiftçilerimize destek verileceği açıklanmış bulunmaktadır. Bu destekten faydalanmak isteyen çiftçilerimizin ilk olarak çiftçi kayıt sistemine kaydolmaları ve destek için talep edilen koşulları tamamlaması gerekmektedir.

Çiftçi Kayıt Sistemi

Çiftçilerimiz için oluşturulan çiftçi kayıt sistemi kısa adıyla ÇKS olarak bilinmektedir. Çiftçi kayıt sistemi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bakanlık personelinin kurduğu kayıt sistemi olarak bilinmektedir. Çiftçi kayıt sistemi olarak adlandırılan hizmet, çiftçilerimizin birtakım bilgilerinin, özlük ve tarım etkinlikleri kapsamındaki bilgilerinin sadece bir temel tabanda kayıt altına alındığı sistemdir. Kredi desteğinden faydalanmayı arzulayan çiftçilerimizin ilk olarak Çiftçi Kayıt Sistemine kaydolmaları şart koşulmaktadır.

Çiftçi Kayıt Sistemi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  • Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilerimizin tarım ile uğraşırken birtakım zorluklar ile karşılaştıkları durumlarda yapılması gerekenler hususunda bilgilendiren ve çiftçilerimizin tarım kapsamındaki planları hazırlamalarında çiftçilerimizin bütün tarımsal faaliyetlerini kayıt eden bir tür internet sistemidir.
  • Çiftçi kayıt sistemi geçtiğimiz her sene çiftçilerimize verilecek devlet desteği ödemelerinin denetim ve incelenmesini sağlayan ve bu hususta olabildiğince güvenli değerlendirmelerin gerçekleşmesine olanak sağlamayı hedefleyerek çiftçilerimizin bütün tarımsal faaliyetlerinin kaydının korunduğu bir kayıt sistemidir.
  • Çiftçi kayıt sistemi resmi gazete’de yayımlanan yönetmelik sonucunda zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır.
  • Çiftçilerin büyükbaş hayvancılık kredi yardımından faydalanmaları amacıyla çiftçi kayıt sistemine kaydını yaptırmalarının ardından büyükbaş hayvancılık hibe yardımının gerekli gördüğü ve gerçekleştirilmesini talep ettiği koşulların eksiksiz yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde krediden faydalanmak gibi bir imkân söz konusu olmamaktadır.

Müracaat işlemi Nereden Yapılır?

Hayvancılık hibe yardımı imkânından faydalanmak isteyen çiftçilerimizin müracaat işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Kredi İmkânından Faydalanmak İçin Koşullar Nelerdir?

Büyükbaş hayvancılık işine girmeyi amaç edinen kişilerin T.C Ziraat Bankasına müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu müracaat işleminin ardından hayvancılık ile uğraşmayı kafaya koyan kişiler büyükbaş hayvancılık hibe yardımı hususunda merak ettikleri herhangi bir bilgiyi banka tarafından öğrenebilme imkânına sahip olurlar. Mevzubahis krediden faydalanmak isteyen kişilerin yerine getirmeleri gereken bir takım şartları açıklayacak olursak;

  • Ülkemiz aracılığıyla destek görecek olan büyükbaş hayvanın kesinlikle Türkvet’e uzun adıyla veteriner bilgi sistemine kayıtlı bulunması şart koşulmaktadır.
  • Ülkemizin destekleyeceği bu büyükbaş hayvanın maksimum bir doğum yapmış olması şart koşulmaktadır. Aksi bir durumda ise maalesef bu kredi imkânından faydalanamayacaksınız demektir.
  • Bu kredi yardımının verileceği büyükbaş hayvanın en fazla 36 aylık olması şart koşulmaktadır. Lakin alacağınız büyükbaş hayvanın cinsi şayet manda ise 36 olarak belirlenen vakit 48 ay olarak belirlenmektedir. Kısaca özetleyecek olursak mandanın 48 aydan küçük olması ve birden fazla doğum gerçekleştirmemiş olması şart koşulmaktadır.