Senet Doldurma Örneği

Senet Nasıl Doldurulur

Senet, bir borçluluk durumunda alacaklı ile borçlu tarafından imzalanan kıymetli ve hukuki bir dayanağı olan evraktır. Senedin en önemli özelliği ise geçerliliği sadece ulusta değil uluslararası geçerliliğinin olmasıdır. Senet kimin adına düzenlenmişse onun düzenleyen kişiye karşı hakkı mevcuttur. İşte alacaklı ve borçlu arasında hazırlanan ve düzgün doldurulmadığı zaman hiç bir hükmü olmayacak olan senetlerin nasıl doldurulacağı, nelere dikkat edileceği, senet doldurulurken dikkat edilmesi gereken püf noktaları senet doldurma örneği yazımızda, görsel olarak sizinle paylaşacağız.

1-Ödeme Günü: Senet karşılığında hazırlanan borcun borçlu tarafından hangi gün ödeneceğinin yazılacağı yerdir. Burasının boş kalması durumunda alacaklı istediği zaman senedinin alacağını tahsil etme hakkı bulunmaktadır.

2-Türk Lirası: Borç miktarının yazılacağı yerdir. Çok önemli bir dipnotu belirtelim ki borç miktarı yazılırken ## işaretleri arasına borç miktarının yazılması çok önemlidir. Çünkü sonradan rakamın değiştirilmesinin önüne geçilmiş olacaktır. 

3-Kuruş: Eğer ki borç tam rakam değil de küsuratlı ise o küsurat miktarının yazılacağı yerdir.

4-Senet No: Bu kısmın doldurulması zorunlu değildir. Genellikle şirketler tarafından portföy numarasının takibinde kolaylık sağladığı için kullanılmaktadır.

5- Bu kısımın doldurulması kişi veya kuruma göre değişmektedir. Şöyle ki kişiye ait bir senet ise Muharrer SenedimİN şeklinde doldurulması gerekir. Eğer ki senet şirkete ait ise o zaman da Muharrer SenedimİMİZİN şeklinde doldurulması gerekir.

6- Senedin üst kısmına yazılan ödeme günü tekrar bu bölüme yazılacaktır.

7-Borçlunun adı ve soyadının yazılacağı yerdir.

8- Bu kısma hiç bir şey yazılmasına gerek yoktur.

9-Borç miktarının yazıyla yazılacağı bölümdür.

10-Eğer ki borç kuruşlu ise kuruş tutarı Türk lirası yazısından sonra yine yazıyla yazılacaktır.

11-Borçlu kişi ise  ödeyeceğiM, şirket ise ödeyeceğiZ şeklinde yazılacaktır.

12-Malen ve Nakden yazılacak kısımdır.

13- Borcun ödenmediği taktirde hangi ilin mahkemelerine borcun tahsili için dava açılacağı anlamına gelmektedir. Buraya genellikle senedin hazırlandığı ilin isimi yazılır.

14-Bu kısımda borçlu kişi ise eyleriM, şirket ise eyleriZ şeklinde doldurulacaktır.

15- Borçlunun adı- soyadı, T.C kimlik numarası ve adres bilgilerinin yazılacağı yerdir.

16-Bu kısım da borçluya kefil olacak kişinin adı- soyadı, T.C kimlik numarası ve adres bilgilerinin yazılacağı yerdir.

17- Bu kısma da senedin düzenlendiği tarih yazılacaktır.

18- Borçlunun imzasını atacağı yerdir.

19-Kefilin imzasını atacağı yerdir.

Benzer konu önerisi :

Ayrıca senet konusunda bir başka çok sorulan soru olan ” Senet ne zaman protesto olur ve senet ödeme günü” ile ilgili bilgileri bu linkte bulabilirsiniz : https://www.kredinotusorgulama.com/senet-ne-zaman-protesto-olur.html