Asya Katılım Bankası Katılım Fonları Mudilere Ödeniyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 22.07.2019 tarihinde bankacılık faaliyetleri durdurulan ve yatırım fonlarının Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna aktarılan Asya Katılım Bankasında, sigorta kapsamında bulunan yatırım fonları mudilerine ödenmeye başladı.

Ödeme Yapılacak Yatırım Fonlarıyla İlgili Bilinmesi Gerekenler

Asta Katılım Bankasında yatırım fonları olan mudiler, Vakıf Katılım Banka şubelerinden yatırım fonlarını alabileceklerdir. TMSF tarafından yapılan açıklamada, bankacılık faaliyetleri durdurulan Asya Katılım Bankasında yatırım fonlarını alacak olan mudilerin;

  • Tasarruf Mevduat Fonu tarafından 100 bin liraya kadar sigortalı olan fonlar ödenecektir. 100 bin lira üstünde ki fonla sahiplerine 100 bin liraya kadar ödeme yapılacaktır.
  • Ödemeler sadece Türk Lirası olarak yapılacaktır. Asya Katılım Bankasında ki fon yatırımlarını döviz, altın ile yapanlara da yine Türk Lirası olarak ödeme yapılacaktır. Altın ve döviz yatırımı olan mudilerin ödemeleri yapılırken, altın ve dövizin o gün ki Türk Lirasına denk gelen kur değeri üzerinden yapılacaktır. Yine ödemeler 100 bin liraya kadar olan kısımları ödenecektir.
  • Asya Katılım Bankasında özel cari hesabı olanların tüm yatırımları ödenecektir. Özel cari hesap sahipleri kesinlikle kar payı alamayacaklardır. Özel cari hesaplarında ki ödemeler yine TMSF tarafından sigorta kapsamına alınmış 100 bin liraya kadar olan kısımları ödenecektir.
  • Üzerinde bloke olan hesaplar, mudilere ödenmeyecektir.

Ödeme Yapılacaklarda İstenilecek Belgeler Nelerdir?

Ödeme yapılacak mudilerden istenilen belgeler ise;

  • Başvuru dilekçesi ve dilekçede varsa mudinin veya mudi adına yetkili kişinin ıslak imzası bulunması gerekmektedir.
  • Ödeme yapılacak mudi veya mudi adına yetkilendirilmiş kişilerin nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport ibraz etmesi gerekmektedir.
  • Velayet, vesayet, veraset ve vekâlet kapsamında yapılacak ödemelerde, bu belgelerin asılları veya noter tarafından ASLI GİBİDİR ibaresi bulunan belgeler ibraz edilecektir.
  • Vakıf Katılım Bankası tarafından sunulacak olan İbraname ve Taahhütnamenin yine asıl mudi tarafından veya mudi adına yetkili kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir.

Ödemelerle ilgili geniş bilgi almak isteyen mudiler, Vakıf Katılım Bankası şubeleri, müşteri hizmetlerinden veya Vakıf Katılım Bankası‘nın web adresinden detaylı bilgi alabilirler.