Astsubay Nasıl Olunur 2019

Astsubay Nasıl Olunur 2019

Eğer kafanızda Astsubay olmak gibi bir fikir varsa ilk olarak nasıl astsubay olunacağı hakkındaki koşulları bilmeniz gerekiyor demektir. Müracaat vakitlerine dikkatli bir göz atıldığında ve gerekli şartlar yerine getirildiğinde devam edilecek yolu sıkı takibe almak gerekiyor. Zira ihtiyacınız olan koşulları bildiğinizde nasıl astsubay olunacağını öğrenmişsiniz demektir. Astsubay silahlı kuvvetler içerisinde eğitim ya da emir komuta gibi değişik vazifelerde bulunan er ya da erbaşlardan daha kıdemli, subaylardan daha kıdemsiz rütbeli erleri adlandırdığımız isimdir. Bu rütbe Nato bünyesindeki bütün ülkelerde kullanılmaktadır. TSK’nin bünyesinde; Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda ve Jandarma bünyesinde vazifelerini gerçekleştirirler. Müracaattan önce yerine getirilmesi gereken birtakım müracaat koşulları bulunmaktadır. Bu koşullar yapılmadığı takdirde bireylerin müracaatının kabul edilmesi olanaksızdır.

Astsubay Olmak İçin Gerekenler

Astsubay olmayı arzulayan adaylar; T.C vatandaşı olması koşuluyla, nüfusta yirmi dört yaşlarını geçmemiş, yani yirmi dört yaşından daha küçük olmalıdırlar. Astsubay olmanın koşulları ; önceden çalıştığı herhangi bir kurumdan disiplin suçu sebebiyle çıkarılmamış olmak, Bireyin hakkında yedek subay olamaz şeklinde bir karar olmaması, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tanınan fakültelerden, yüksekokullardan ya da meslek yüksekokullarıyla azami lise ya da lise dengindeki okulların en az birini bitirmiş olmak ve güvenlik incelemesinden iyi bir sonuç almak, taksirli suçların harici olması şartıyla af vaziyetine veya zamanı geçmiş ya da cezanın para cezasına dönüştürülmüş ya da erteleme durumunda bulunan hükümlülük kayıtları adli sicil tarafından çıkartılsa bile, hükümlü olarak kabul edilmemek veya soruşturmaya girmemek, TSK Sağlık Yeteneği  Yönetmeliği’nde belirtilen; dahil olunmak istenilen sınıfa müsait astsubay olmak amacıyla, lazım olan sağlık koşullarının bulunması, davranışla yaptırılan güvenlik incelemesi neticesinde; yasa dışı, siyasi, bölücü unsur meydana getiren ideolojik bakış açılarını kabul etmemiş ve bu tür herhangi bir etkinliğe katılmış olmamak, Adli Sicil Müdürlüğünden, kayıtta bulunduğu yerli askerlik şubelerinden ve Cumhuriyet Savcılığı elinden alınacak belgelerde; yoklama kaçağı durumunda aranmamak veya bunlardan soruşturulmamış olmak, para cezası olsa bile bunlardan ceza almamış olmak ve sınavı başarıyla geçmek Astsubaylığın nasıl olunacağına karşı verilecek en net cevap olacaktır. TSK bünyesine katılacak sözleşmeli astsubay adaylarında aranan diğer hususiyetler, sağlığının ne durumda olduğu, kadro gereksinimi, ilgilendiği alanlarının neler olduğu ve mesleki tecrübeleridir.

Astsubay Olma Şartları Nelerdir?

Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı astsubay alımlarını gerçekleştirirken, birbirinden değişik şekilde ilanlar oluştururlar. Müracaat süresi boyunca ilanların göz önünde tutulması gerekmektedir. İlanlara belirlenen zaman içerisinde müracaat etmek gerekmektedir. Ardından ön sözleşme ile askeri eğitime girilir. Askeri eğitimden başarıyla geçen adaylardan, gereken koşullara uygun olanlarıyla sözleşme sağlanır.

Rütbede Bekleme Süreci ve Sözleşmeleri Yenilenmesi

Sözleşmeli subayların ve astsubayların rütbe hususunda bekleyecekleri süre için, 926. Kanunda belirlenen muvazzaf subaylar ve astsubaylar için belirtilmiş zamanlar bulunmaktadır. Sözleşmeli subayların içinden; üst rütbede kadro boşluğu bulunmamasından dolayı terfi olamayanlar, terfi koşullarını haiz olması koşuluyla sözleşme süresi bitene kadar ilerlemesine olanak verilir. Sözleşmenin sona erme müddetinden minimum üç ay evvel iki taraf sözleşmeyi tazeleyeceklerini belirten yazılı bir mevzuat bildirmez ise, sözleşme biter. Sözleşmeli subaylar ve astsubaylar, sözleşmenin müddeti sona ermeden iptal etme imkânına sahip değildirler. Sözleşmeli durumundaki astsubayların olması gereken eğitim vakitlerinden fazla okudukları vakitlerle birlikte; sözleşmeli astsubaylığa geçmelerinin öncesindeki hizmet süreleri için rütbe bekleme vaktinde herhangi bir düşüş olma ihtimali yoktur. Muvazzaf astsubaylığa geçirilen kişilerin; olması gereken eğitim süresinden daha fazla okudukları süreler, rütbe bekleme vakitlerinden düşülmektedir. Hangi rütbelerin ne süre bekletileceği, yönetmelikte belirtilmiştir.

 Tayin Olayı

Subay ya da astsubay pozisyonunda tayininizin yapılmasının ardından; yurtdışına, altı ay ya da daha uzun bir vakitte kurs eğitim, staj veya görgü arttırmak hedefiyle giden kişilerin sözleşme vakitleri gittikleri ve döndükleri tarihler arasındaki zamanın iki katı kadar, TSK hesabına, yurttaki fakülte ya da yüksekokullarda meslekleri hakkında ihtisas yapanların sözleşme müddetleriyse burada sarf edilen vakitler miktarınca uzatılmaktadır.