Ankara Kalkınma Ajansı Personel Alımı 2019

Ankara Kalkınma Ajansı Personel Alımı 2019

Kalkınma ajansları Kalkınma Bakanlığının bünyesinde faaliyet gösteren kendine özel çalışma düzeni olan müesseselerdir. Kalkınma ajansları kamu, sivil toplum kuruluşları arasında ki ilişkiyi geliştirmek. Kaynakların doğru şekilde maksimum potansiyelde kullanımını sağlamak amacıyla kurulmuş olan kurumdur. Kalkınma ajansları teknik ve finansal yani ekonomik olarak iki farklı biçimde destek sağlar. Finansal destek kendi içerisinde faiz, faizsiz kredi ve doğrudan finansman desteği olarak üçe ayrılır. Bu grupların kendine özel birtakım kuralları bulunmaktadır. Aynı zamanda farklı kurallar da bulunabilmektedir. Ajansların amacı, bu tür bütün bilgileri rehber şeklinde tertip ederek Ankara Kalkınma Ajansına eleman alımı yapmakla beraber daha fazla insana ulaşmaktır. Düzenli bir kalkınma hareketi Ankara’nın hem iktisadi hem de sosyal ve kırsal alanda girişimciliğe hız vermek amacı ile açılan Ankara Kalkınma Ajansı; teknoloji, sanayi ve üretimin geliştirilmesi ve çevrenin korunması için her türlü desteği vermekte.

Ankara Kalkınma Ajanslarındaki Ekonomik Destekler

Ajans eliyle hazırlanmış rehberde ekonomik desteklerle ilgili bilgi veriliyor. Kalkınmada Ajanslarının sağladığı ekonomik destekten faydalanabilecek kurumlara örnek vermek gerekirse; Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel şirketler ve özel kişiler olarak sıralanabilir. Ekonomik destek, Faiz desteği, faizsiz kredi desteği ve doğrudan finansman desteği olarak üç grupta sıralanır. Faiz desteği, lazım gelen niteliklere sahip tüzel ve özel vatandaşlar için kâr gayesi gütmesi için verilen ekonomik destek biçimidir. Hibe şeklinde verilen faiz desteğinde geri ödeme yoktur. Faizsiz kredi desteği, tıpkı faiz desteği gibi istenen niteliklere sahip tüzel ve özel vatandaşların müracaat edebileceği bir ekonomik destektir. Bu kapsamda kredi çeken vatandaş, minimum üç ay faiz ödemeden, sözleşmenin tarihine bağlı olarak dört yıl içinde geri ödenmesi sağlanır. Bakanlıktan çıkan karara göre üç yıldan önce herhangi bir destek verilmemektedir.

Doğrudan Finans Desteği

Gelelim doğrudan finans desteğine. Proje teklif çağırısı, doğrudan faaliyet desteği ve güdümlü proje olarak tıpkı diğerleri gibi ayrı kollara bölünmüştür. Proje teklif çağrısı, nitelikleri ajansın eliyle seçilmiş olup, bu kolda başvuruda bulunacak kişilerin projesini sunmak için davette bulunulması yoluyla gerçekleşir. Ekonomik desteği ve süreyi tamamen ajans belirler. Projenin hedefi ve içeriği, projenin sahibinin ya da sahiplerinin niteliği, verilen destek için en önemli olan iki unsurdur. Aşamalı proje de amaç, bölgenin yatırım potansiyelinin maksimuma ulaştırılması, rekabet ve teknoloji unsurlarının geliştirilmesidir.

Destek Miktarı Nedir?

Ajansın rehberinde ki nitelik ve şartlara bakarsak müracaat eden vatandaşlardan ön başvuru alınıp, inceleme neticesinde ikinci adıma geçirilir. İkinci adımda sonunda proje müracaatları alınır. Güdümlü proje desteği almak istiyorsanız bölgeyi kalkındırmak ve geliştirmeye yönelik bir projeyle müracaat etmeniz gerekiyor. Kamu kurumları ve üniversiteler bu alanda özendirilmekte ve yönlendirilmekte, müracaat halinde proje desteği kalkınma ajansları eliyle verilmektedir. Projelerin maksimum vakti iki yıldır ve projelere %90 gibi bir miktarda destek verilmektedir. Doğrudan faaliyet desteğinde ise yatırımsız projeler üzerinde durulmaktadır. Sözleşme imzalandıktan bir gün sonra başlar ve 3 aylık bir süre verilir. Doğrudan faaliyet desteğine tüzel ve özel vatandaşlar harici bütün kurumlar müracaat edebilir. Bölgenin yatırım potansiyelinin incelenmesi amacıyla yapılan projeler, çevre, tarih, doğal ve toplumsal kıymetinin koruması amacıyla oluşturulan tasarılar, Bölgenin yükselmesi ve yükselmeye bağlı rekabetin yükseltilmesi amacıyla oluşturulan projeler bu alanda verilen her türlü destekten faydalanabilir. Resmiyette açıklanan şartlar dâhilinde projelere destek miktarı minimum 18.000, maksimum 70.000 olarak belirlenmiştir.

Kalkınma Ajanslarındaki Teknik Destek

Kalkınmadaki ajanslar ekonomik destekle beraber teknik destek imkânı da sağlamaktadır. Bu destek dâhilinde hiçbir ekonomik destek verilmemektedir. Hazırlanan proje adına gerekli materyallerin temin edilmesi ve personel vazifelendirilmesi vs. sağlanmaktadır.

Kalkınma Ajansı Teşkilat Yapılanması

Ajansın teşkilat yapısı üç önemli gruptan oluşmakta. Bunlar; kalkınma kurulu, yönetim kurulu ve genel sekreterlik olarak sıralandırılabilir. Her yıl meydana gelen boşluktan dolayı kalkınma ajansına personel alımı yapılmaktadır.